Loading

เขตศก.พิเศษ ทำเลใหม่อสังหาฯซีพีแลนด์-ทีซีซีฯผุดนิคมอุตฯยึดหัวหาด

วันที่ : 15 เมษายน 2559
เขตศก.พิเศษ ทำเลใหม่อสังหาฯซีพีแลนด์-ทีซีซีฯผุดนิคมอุตฯยึดหัวหาด

กัญสุชญา สุวรรณคร

ที่ผ่านมาไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 4 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีมูลค่ากว่า 9.24 แสนล้านบาท ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองสำคัญ ตามแนวชายแดนมากขึ้น โดยการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในระยะยาวในการเปิดทำเลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

ปีที่ผ่านมา การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ ตาก (แม่สอด) สงขลา (สะเดา) มุกดาหาร, สระแก้ว (อรัญประเทศ), ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่นเข้าไปลงทุน โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษจ.ตาก เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือสระแก้ว และ อ.สะเดา  จ.สงขลา

สุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ  จะมีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วง เริ่มต้น จะมีการเติบโตของธุรกิจเชิงพาณิชย์ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์พักสินค้า ธุรกิจค้าปลีก ส่วนที่อยู่อาศัยในช่วงแรกจะเป็นที่อยู่ เจ้าของธุรกิจสร้างให้พนักงานระดับ ปฏิบัติการอยู่อาศัย ยังไม่มีการซื้อขาย และอาจจะเริ่มมีหอพัก อพาร์ตเมนต์เกิดขึ้น

"การพัฒนาที่อยู่อาศัยจะบูมก็คงต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะต้องรอให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งก่อน แต่การที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทำให้เมืองชายแดนมีความสำคัญขึ้นมา ไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าหลายเท่าตัวของชายแดนแล้ว ยังดึงดูดนักลงทุนไปสร้างโรงงาน เกิดการจ้างงานในบริเวณนั้น ช่วยการขยายตัวของเมือง ไม่กระจุกตัวอยู่แค่หัวเมืองสำคัญใหญ่ๆเท่านั้น ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการหลายรายเริ่มขยายการลงทุนไปพื้นที่การค้าชายแดน ไม่ว่าจะเป็นซีพีแลนด์ โฮมโปร เป็นต้น"

:ซีพีแลนด์ยึดหัวหาดตจว.

สำหรับกลุ่มซี.พี.แลนด์ ถือเป็น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการ ขยายการลงทุนในย่านเขตการค้าชายแดน มีความชัดเจนมากที่สุด

สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลยุทธ์ซี.พี.แลนด์ เน้นกระจายลงทุน มีทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม งานบริหารอาคาร ไปในจังหวัดภูมิภาคหัวเมืองหลัก เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคต ทั้ง โครงการศูนย์พักและกระจายสินค้า โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า และโครงการนิคมอุตสาหกรรม สำหรับเครือข่ายลงทุนของซีพีแลนด์ ขยายครอบคลุมจังหวัด หัวเมืองสำคัญไปแล้วกว่า 33 จังหวัด  50 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก

ในปีนี้ คาดว่าจะขยายเพิ่มไม่ต่ำกว่า 40 จังหวัด 60 โครงการ โดยเฉพาะหัวเมืองเศรษฐกิจทั้งหลาย โดยบริษัทมีโครงสร้าง ทีมพัฒนาโครงการแบ่งเป็นภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้

ปีนี้ บริษัทเตรียมลงทุนเพิ่ม  1 หมื่นล้านบาท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ประเภท คอนโดมิเนียม โรงแรม คลังสินค้า สำนักงานให้เช่า นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ไม่เพียงรองรับการขยายตัวของธุรกิจ แต่ยังรองรับการเปิดเออีซี โดยมีที่ดินรองรับการลงทุนล่วงหน้า 3 ปี (2559-2561) เรียบร้อยแล้ว

:ทีซีซีฯรุกนิคม-เขตศก.พิเศษ

ก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด บริษัทอสังหาฯ ในเครือทีซีซี แลนด์ กรุ๊ป ระบุว่า กลุ่มทีซีซีฯ  ก็มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 12 แห่ง ที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดธุรกิจ เพื่อเสนอแผนลงทุนเข้าไปต่อรัฐบาล เนื่องจาก มองว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และบริษัท ก็มีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในโครงสร้างธุรกิจของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า  อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ศูนย์ประชุม และนิคมอุตสาหกรรม

ด้านวรยุทธ กิตติอุดม ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตทจำกัด หรืออาร์เค กล่าวว่า การเปิด เออีซี  จะทำให้เศรษฐกิจตามหัวเมืองหลักตาม แนวชายแดนมีความคึกคัก ช่วยให้ไทย เป็นฐานของการผลิต การขนส่ง คมนาคม โดยเฉพาะการในกลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวี จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง นอกจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะคึกคักยิ่งขึ้น หลังเปิดเออีซี โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หัวเมืองหลักที่ติดชายแดนจะได้รับอานิสงส์ ค่อนข้างมาก

'เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือสระแก้ว และ อ.สะเดา'

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ