Loading

รฟท.ลุยทางคู่2สายกว่าแสนล.

วันที่ : 12 เมษายน 2559
รฟท.ลุยทางคู่2สายกว่าแสนล.

นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.วันที่ 12 เม.ย.นี้  จะเสนอบอร์ดพิจารณาอนุมัติก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 77,000 ล้านบาท และบ้านไผ่-นครพนม  60,000 กว่าล้านบาท หากบอร์ดอนุมัติจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาโครงการ และเสนอครม. ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ คาดว่าจะเปิดประมูลภายในปีนี้

นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง 152,000 ล้านบาท   และกรุงเทพฯ-หัวหิน 94,600 ล้านบาทนั้น กำลังส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือสคร.พิจารณา และเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการพีพีพีก่อนชงเรื่องครม.อนุมัติโครงการ จากนั้นจะดำเนินการตามมาตรา 35 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ปี 56 เรื่องการคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการ โดยตามกรอบจะต้องเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จใน 9 เดือน ส่วนโครงการจากประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 167 กม. 17,200 ล้านบาท ลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 กม.  24,800 ล้านบาท และหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 90 กม.  9,437   ล้านบาทผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดรฟท.เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอ ครม.

นายวุฒิชาติ กล่าวอีกว่า ด้านการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน-บางซื่อ 1 สถานีที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั้น รฟท.จะเข้าสำรวจพื้นที่หลังสงกรานต์ เพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเดินทางเชื่อมต่อโดยพิจารณาเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิมว่าสามารถเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาใช้บริการรถไฟของ รฟท. และเชื่อมต่อรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อได้หรือไม่ เบื้องต้นสถานีที่ รฟท. เล็งเห็นว่ามีศักยภาพคือบริเวณเส้นทางรถไฟที่ถูกปิดให้บริการอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณถนนประชาชื่น  หากผู้โดยสารเชื่อมต่อจากจุดดังกล่าวระยะทาง 3 กม. ไปถึงสถานีบางซื่อ แต่หากเปิดใช้ทางเลือกเชื่อมโยงเส้นทางนี้รฟท.จะจัดเก็บค่าโดยสารและค่าบำรุงรักษา เป็นรายบุคคล ต้องหารือการรถฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์