Loading

ธอส.-ออมสินพร้อมกู้วันนี้ เอกชนรับค่าโอน-ค่าจดจำนองบ้านประชารัฐเฟสแรก 4 หมื่นล้าน!

วันที่ : 23 มีนาคม 2559
ธอส.-ออมสินพร้อมกู้วันนี้ เอกชนรับค่าโอน-ค่าจดจำนองบ้านประชารัฐเฟสแรก 4 หมื่นล้าน!

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลังเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.นี้เป็นต้นไป ประชาชนสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตามโครงการบ้านประชารัฐวงเงิน 40,000 ล้านบาท ได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หลัง ครม. เห็นชอบโครงการบ้านประชารัฐเมื่อ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ยกเว้นกรณีซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ซึ่งมูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วย

สำหรับที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านประชารัฐนั้น จะเป็นที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งที่สร้างบนที่ดินของตนเอง โครงการของเอกชน หรือโครงการที่สร้างบนที่ดินของรัฐ ซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี ระยะเวลาโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ครม.เห็นชอบ ทั้งนี้ ตามมาตรการบ้านประชารัฐ แบ่งสินเชื่อเป็น 2 ส่วนคือ สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดย ธอส. ออมสิน และกรุงไทย ร่วมกันปล่อยสินเชื่อวงเงิน 30,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกส่วนคือ ธอส. และออมสิน จะปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไปอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ เอกชนที่เข้าร่วมโครงการต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง และรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 รวมทั้งให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่า 2% จากราคาขายหลังหักส่วนลดปกติด้วย

สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับประชาชน แยกเป็นเงินกู้เพื่อซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 700,000 บาท หรือกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปีแรก ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-0.75% ต่อปี ส่วนกรณีที่วงเงินมากกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-3 ที่ 3% ต่อปี ปีที่ 4-6 ดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา ส่วนโครงการบ้านประชารัฐของกรมธนารักษ์จะเข้า ครม. 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ