Loading

ไฟเขียวบ้านประชารัฐคิดดอก0-3%ครม.อนุมัติหลังละไม่เกิน1.5ล้าน-เริ่มโครงการ23มี.ค.

วันที่ : 23 มีนาคม 2559
ไฟเขียวบ้านประชารัฐคิดดอก0-3%ครม.อนุมัติหลังละไม่เกิน1.5ล้าน-เริ่มโครงการ23มี.ค.

คนไม่มีบ้านได้เฮดังๆ ครม.ไฟเขียวบ้านประชารัฐซื้อบ้าน-คอนโดฯไม่เกินหลังละ 1.5 ล้านบาท แบงก์รัฐคิดดอกถูกเริ่มต้นแค่ 0-3% แล้วแต่วงเงิน พร้อมให้กู้ต่อเติมได้ 5 แสนบาท ส่วนเอกชนช่วยรับภาระค่าธรรมเนียมโอน จดจำนอง เริ่ม 23 มี.ค.นี้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ได้มีบ้านเป็นของตัวเองหลังแรกในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และสามารถขอสินเชื่อไปซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อลงไปให้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2559 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดโครงการภายใน 2 ปี คาดว่า จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 60,000 ราย

"การดำเนินโครงการดังกล่าว มีวงเงินรวมทั้งโครงการ 70,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยทั้ง 3 ธนาคารจะร่วมกันปล่อยสินเชื่อแห่งละ 10,000 ล้านบาท รวม 30,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี ให้เอกชนผู้ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการเคหะแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการ นำกู้เงินไปก่อสร้างที่อยู่อาศัย"

ส่วนที่ 2 เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยธอส. และธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน แห่งละ 20,000 ล้านบาท รวม 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน

ขณะที่การสนับสนุนของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น เอกชนจะเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยการ รับภาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 2% ของราคาที่อยู่อาศัย และรับภาระค่าธรรมเนียมการจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง เป็นระยะเวลา 2 ปี และ รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 รวมทั้งให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่า 2% จากราคาขายสุทธิหลังหักส่วนลดปกติด้วย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารไม่จำกัดรายได้ผู้กู้ แต่ได้กำหนดสัดส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวมต้องไม่เกิน 50% พร้อมทั้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นขั้นบันได ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกคงที่ 0% กรณีกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท ส่วนกู้เกิน 7 แสนแต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยงคงที่ 3 ปีแรก 3%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด