Loading

คลังชงดอกเบี้ย 0% บ้านประชารัฐ

วันที่ : 8 มีนาคม 2559
คลังชงดอกเบี้ย 0% บ้านประชารัฐ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะสรุปโครงการบ้านประชารัฐ เสนอให้รมว.คลังพิจารณา โดยมีหลักการคือ ประชาชนที่มีรายได้น้อยทุกคนจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยตัวโครงการจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สำคัญในช่วงแรกของโครงการจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดคือ 0% แต่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่เช่น 6 เดือนหรือ 12 เดือนจะขึ้นอยู่กับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการบ้านประชารัฐที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังล่าสุด ได้ขยายโครงการจากเดิมมี 3 รูปแบบคือ บ้านเช่า บ้านเช่าซื้อ และบ้านซื้อ ได้เพิ่มเรื่องการต่อเติมและซ่อมแซมบ้านเก่า และการก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพื่อให้ประชาชนที่มีที่ดินเป็นของตนเองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และกรณีที่มีบ้านอยู่แล้วแต่เก่าทรุดโทรมต้องการปรับปรุงบ้านใหม่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดหาที่ดิน โดยนำที่ราชพัสดุมาก่อสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ

เบื้องต้นกรมธนารักษ์ได้จัดที่ดินนำร่อง 2 แปลงคือ ที่ดินตรงข้ามวัดไผ่ตันบนถนนพหลโยธินและที่ดินโรงกษาปณ์เก่าบนถนนประดิพัทธ์ สร้างคอนโดมิเนียมแห่งละจำนวน 500 ห้อง รวมทั้งหมด 1,000 ห้อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่มีรายได้น้อยเช่าแบบรายปี อัตราค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีที่ราชพัสดุที่อยู่ในต่างจังหวัดอีก 4 แปลงนำมาร่วมโครงการนี้ เช่น เชียงใหม่และเชียงราย โดยจะสร้างเป็นบ้านแถว ระยะเวลาเช่า 30 ปี ส่วนกรณีบ้านซื้อนั้นเปิดให้ภาคเอกชนมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ กำหนดราคาคอนโดมิเนียมไม่ควรเกิน 700,000 บาท และบ้านแถวราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ