Loading

กทม.ส่งสัญญาณผังใหม่ ส่อปรับสีสร้างตึกสูงขึ้น

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2559
กทม.ส่งสัญญาณผังใหม่ ส่อปรับสีสร้างตึกสูงขึ้น

ในจังหวะที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ฉบับปัจจุบัน ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2556 เดินมาถึงครึ่งทาง ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรับผังเมืองฉบับใหม่ ภาคเอกชนก็เริ่มส่งสัญญาณว่า หากเป็นไปตามแนวทางที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำลังพัฒนา คาดว่าจะมีการเปลี่ยน แปลงค่อนข้างเยอะ

สอดคล้องกับการที่ นาย วันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่มีแนวคิดที่จะให้มีการพัฒนาในเขตเมืองมากขึ้น อาจจะเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินมากขึ้นในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม ปรับผังสีจากสีส้มเป็นสีแดง เป็นต้น เพราะพื้นที่ใจกลางเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างแล้ว มีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว มีการขยายถนนในบางพื้นที่ จึงเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินในบางพื้นที่ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556 มีการสำรวจแต่ละพื้นที่มาก่อนหน้านั้นแล้ว ทำให้ปัจจุบันชุมชนในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนไป ในบางพื้นที่เริ่มมีผู้อยู่อาศัย หนาแน่นเกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง ฯลฯ ก็ต้องปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้ที่ดินให้เหมาะสม เช่นที่ผ่านมา กทม.อาจเขตระบุไว้ว่าพื้นที่เหล่านี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,000 คน/ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) แต่มีคนอยู่จริง 6,000 คน/ตร.กม. เท่ากับว่าเกินขีดความสามารถที่กำหนด

ขณะที่ในบางพื้นที่ เช่น ย่านบางขุนเทียนที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแนวคิดจะพัฒนาที่อยู่อาศัย 3 หมื่นยูนิต หรือย่านดินแดงมีจำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ยูนิต เป็น 2 หมื่นยูนิตภายในเวลาไม่กี่ปี ก็ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องหารือเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สอดรับกัน ซึ่งผังเมืองรวมฯ ควรวางแผนเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วย

แนวคิดผังเมืองไร้รอยต่อ ก็เป็นสิ่งที่ กทม.พยายามผลักดันเพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัดมีผังเมืองรวมที่เหมาะสมกับความเป็นจริง จากปัจจุบันชานเมืองกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สีเขียว พัฒนาได้น้อยพอข้ามไปพื้นที่เริ่มต้นของอีกจังหวัดกลับพัฒนาได้เต็มที่ ซึ่งคงต้องหารือร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งหน้าสมบูรณ์มากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์