Loading

คอลัมน์ ดาต้าเบส: รีวิวเขต ศก.พิเศษเฟสแรก ตาก-ตราด-หนองคาย ปัญหาอื้อ

วันที่ : 25 มกราคม 2559
คอลัมน์ ดาต้าเบส: รีวิวเขต ศก.พิเศษเฟสแรก ตาก-ตราด-หนองคาย ปัญหาอื้อ

ถึง "คสช.-คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ" จะออกคำสั่งเพิกถอนที่ป่า มาเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนาให้กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ประโยชน์ใน 6 พื้นที่เขตเศรษฐกิจนำร่องไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ครบ

ล่าสุดในการประชุม "กนพ.-คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559 มีการสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานผลการจัดหาที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (ดูตาราง)

โดยสรุปจาก 6 พื้นที่ มีเนื้อที่ 7,257 ไร่ ที่จะต้องใช้พัฒนา แต่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ มี "สระแก้ว-มุกดาหาร-สงขลา" ที่สามารถออกโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป

สำหรับพื้นที่ยังติดปัญหา มี "ตาก" พื้นที่ 2,183 ไร่ เตรียมจัดสรรให้เอกชนจำนวน 1,346 ไร่ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 837 ไร่ อยู่ระหว่างออกโฉนดที่ดิน รังวัดรองแปลงเพื่อออกโฉนด ซึ่งคณะทำงานอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ที่ต้องโยกย้าย ออกจากพื้นที่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งกรมธนารักษ์ดำเนินการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ส่วน "ตราด" พื้นที่ 888 ไร่ ซึ่งจะจัดสรรให้เอกชน ยังอยู่ระหว่างออกโฉนดที่ดินและ ติดปัญหาที่ทิ้งขยะ ซึ่งทางจังหวัดอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหา โดยให้กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิและกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาขยะต่อไป

สุดท้าย "หนองคาย" พื้นที่ 718 ไร่ ให้เอกชนนำไปพัฒนาทั้งผืน ขณะนี้อยู่ระหว่างออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากมีผู้คัดค้าน 6 ราย วิธีแก้ปัญหาทางจังหวัด อาจจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินบางส่วน โดยจะตัดพื้นที่มีปัญหาออกไป

มาดูด้านอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ผ่านการอนุมัติไปแล้ว ในส่วนอัตราค่าเช่า รายปีของแต่ละพื้นที่ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่ม 15% ทุก 5 ปี สำหรับอัตราค่าเช่าของ กนอ.ให้ส่วนลด 30% ส่วนระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจจะต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมสามารถจ่ายชำระครั้งเดียว ณ วันจัดให้เช่า หรือผ่อนจ่าย โดยยกเว้นการชำระใน 5 ปีแรก ผ่อนชำระปีที่ 6-10 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ