Loading

สมคิดเร่งดันกม.เช่าที่ดิน99ปี

วันที่ : 12 มกราคม 2559
สมคิดเร่งดันกม.เช่าที่ดิน99ปี

กรมธนารักษ์สรุป แก้กฎหมายเช่าที่ดินได้ยาว 99 ปี ภายในเดือนนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติการแก้ไขกฎหมายเช่าที่ดินที่ต้องการเพิ่มให้นานได้ถึง 99 ปี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.การเช่าอสังหา ริมทรัพย์จาก 50 ปี เป็น 99 ปี โดยให้เหตุผลความจำเป็นว่า ให้เป็น ไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ที่จะพัฒนาพื้นที่จองการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยให้ รฟท.โอนที่ดินมาให้กรมธนารักษ์เพื่อนำมาบริหารให้เอกชนเข้ามาทำประโยชน์เป็นระยะเวลา 99 ปี

นอกจากนี้ ระยะเวลาการเช่า 50 ปี จะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานขนาดใหญ่ เพราะไม่จูงใจให้เกิดการลงทุนที่ใช้เงินทุนสูงและที่มีระยะเวลาการคืนทุนที่ยาวนาน ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หากมีการแก้สัญญาให้นักลงทุนเข้ามา บริหารดูแลโครงการได้ยาวจะจูงใจนักลงทุนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้เสนอข้อมูลเปรียบเทียบว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเออีซี ได้กำหนดเวลาเช่าอสังหา ริมทรัพย์ 99 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายให้ความเห็นที่แตกต่างจากกระทรวงการคลัง เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่าควรกำหนดประเภทกิจการที่จะเช่าพื้นที่ระยะยาว 99 ปี

ด้านกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการปั่นราคาที่ดินและเป็นแรงจูงใจให้คนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการขายที่ดินให้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายสมคิดจึงสั่งการให้กรมธนารักษ์หารือกับหน่วยงานดังกล่าว และสรุปการเช่าที่ดินให้ได้ภายในเดือนนี้ เพื่อส่งให้ ครม.เห็นชอบและดำเนินการแก้ไขกฎหมาย จะได้ดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะปานกลางและระยะยาว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์