Loading

อสังหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเติบโตนิคมอุตฯเล็งครม.พิจารณาพ.ร.บ.

วันที่ : 28 ธันวาคม 2558
อสังหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเติบโตนิคมอุตฯเล็งครม.พิจารณาพ.ร.บ.

อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเติบโตแบบก้าวกระโดด  เผยจังหวัดตากมีความพร้อมมากสุด ความต้องการที่อยู่อาศัยมีทั้งระดับกลางและล่าง คาดธุรกิจที่จะเติบโตคือ โรงแรมราคาไม่สูง ประมาณ 1,500 - 2,000 บาทต่อคืน ฝ่ายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษ หวังเปิดนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยพื้นที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องก่อนพัฒนาในเขตอื่นต่อๆ ไปส่วนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจะเริ่มคึกคักและเติบโตมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ เนื่องจากจะมีความต้องการผู้ที่เข้าไปทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยความต้องการที่อยู่อาศัยมีทั้งจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานระดับกลาง-ล่างจะอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เกินรัศมี 5 กิโลเมตร ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนผู้บริหารระดับสูง จะอยู่อาศัยในเมืองหรือเขตเทศบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3-5 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งบ้าน หอพัก อพาร์ตเมนต์ แล้วยังมีความต้องการด้านอื่นๆ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารพาณิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์หรือ ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้าเป็นต้น โดยกลุ่มที่จะมีการเติบโตมากคือ กลุ่มโรงแรมบัดเจดโฮเทลที่ราคาไม่สูงมากนัก ประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคืน รองรับกลุ่มคนที่เดินทางมาทำงานในระยะสั้น

ทั้งนี้ ราคาที่ดินของจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่วงก่อนหน้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก ราคาที่ดิน จ.ตาก ช่วง 3-4 ปีก่อนราคา 12 ล้านบาทต่อไร่ ปัจจุบันราคา 20 ล้านบาทต่อไร่ หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุในการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ราคาที่ดินค่อนข้างนิ่งแทบไม่มีการซื้อขาย แต่ในบางโซนในพื้นที่ย่านใจเมืองและพื้นที่ที่มีการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคใหม่ๆ เพิ่ม เช่น การตัดถนน เป็นต้น ซึ่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.... อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม และเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณา ก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเสนอต่อไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อประกาศบังคับใช้กฎหมาย คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2559 โดยกฎหมายนี้จะมาทดแทน พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม โดยต้องยุบ กนอ. และจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษและมีคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษและมีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ ส่วนรายละเอียดของกฎหมายบางส่วน อาทิ จะมีหน่วยงานบริหารที่เป็นอิสระคล่องตัว เป็นแบบวันสต็อปเซอร์วิส มีการจัดตั้งผู้ว่าแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาบริหาร มีการกำหนดทุนประเดิมการจัดตั้ง กำหนดเขตพื้นที่ดิน และสิทธิประโยชน์ โดยในแต่ละเขตอาจให้สิทธิพิเศษไม่เท่ากัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ซึ่งถือเป็นประตูการค้าหลักเชื่อมกับพม่า เน้นอุตสาหกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากพม่าหรือการผลิตสินค้าเพื่อขายในพม่าและอินเดียบังกลาเทศ เป็นต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา และเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด และมุกดาหาร จะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนานิคมฯ ส่วนหนองคาย กนอ.มีนิคมที่ร่วมดำเนินการกับเอกชนอยู่แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ