Loading

คลังพร้อมขยับราคาที่ดินใหม่

วันที่ : 23 ธันวาคม 2558
คลังพร้อมขยับราคาที่ดินใหม่

"บิ๊กธนารักษ์" แจงเคาะประเมินราคาที่ดินทั้งประเทศใหม่ วันที่ 23 ธ.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 ถึง 31 ธ.ค.62 หรือเป็นเวลา 4 ปี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาประเมินราคาที่ดิน ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จะประชุมนัด สุดท้ายเพื่ออนุมัติราคาประเมินที่ดินใหม่ทั้งประเทศ เพื่อประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 ถึง 31 ธ.ค.62  หรือเป็นเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบราคาประเมินที่ดินใหม่ไปเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งได้รวบรวมเพื่อประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไป โดยภาพรวมราคาที่ดินทั่วประเทศราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 25% เนื่องจากมีราคาที่ดินหลายส่วนปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมืองใหญ่ตามเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งรถไฟฟ้า ถนนมอเตอร์เวย์ รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับราคาประเมินใหม่นี้มีทั้งหมด 30 ล้านแปลง โดยประเมินเป็นรายแปลง 12.6 ล้านแปลง ที่เหลือเป็นราคาประเมินรายบล็อก ซึ่งจะเร่งดำเนินการประเมินรายแปลงให้ได้ทั้งหมดภายในปี 60 จะได้รองรับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่การเก็บภาษีจะเก็บจากราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลง

อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินที่ใหม่จะทำให้รัฐบาลได้ค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพที่ราคาประเมินขึ้นเฉลี่ย 15% เพราะที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ามีราคาประเมินเพิ่มขึ้นถึง 70-75% เนื่องจากมีความต้องการจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่สนใจของผู้บริโภค

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์