Loading

ธนารักษ์ เตรียมขอกทม.ยกเว้นกฎสร้างบ้านคนจน

วันที่ : 23 ธันวาคม 2558
ธนารักษ์ เตรียมขอกทม.ยกเว้นกฎสร้างบ้านคนจน

"ธนารักษ์" เล็งเสนอครม.เว้นระเบียบการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อเอื้อการสร้างบ้านคนจนตามนโยบายรัฐบาล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ มีแนวคิดที่จะเสนอระดับนโยบายของกระทรวงการคลัง พิจารณาผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเว้นระเบียบการก่อสร้างบ้านและอาคารตามกฎหมายผังเมืองของกรุงเทพมหานคร รวมถึง กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างบ้านคนจนตามนโยบายของรัฐบาล

"การจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างบ้านคนจนเป็นหน้าที่ของ กรมฯ ซึ่งเราเตรียมพื้นที่ไว้รองรับทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่ง แต่ละพื้นที่ มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ต้องก่อสร้างในรูปแบบคอนโดมิเนียม จึงจะคุ้มค่ามากสุดสำหรับการเข้าใช้พื้นที่ แต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผังเมือง เช่น ต้องมีที่จอดรถเพียงพอ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่หากทำเช่นนั้น พื้นที่ใช้สอยจะหายไป  อาจขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับโครงการบ้านเพื่อคนจน"

สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น กรมฯได้เตรียมพื้นที่ไว้หลายแปลง ส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบนอกของพื้นที่ แต่ในเขตเมืองนั้น มีอย่างน้อย 1 แปลง คือ บริเวณถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรเยื้องกับ วัดไผ่ตัน มีพื้นที่ 4 ไร่ พื้นที่ดังกล่าว อยู่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย จึงเหมาะสมก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียม ซึ่งเมื่อต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา กรมฯได้นำผู้ประกอบการเข้าสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการเห็นถึงความเหมาะสมในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียม

-พื้นที่นี้เหมาะสมที่จะทำเป็นคอนโดมิเนียม มีจำนวนห้องที่จะรองรับจำนวนผู้อาศัยได้ประมาณ 1 พันยูนิต และเพื่อใช้พื้นที่เต็มศักยภาพ โดยเห็นตรงกันว่า กรุงเทพมหานครควรมีการยกเว้นเงื่อนไขการก่อสร้างที่เอื้อต่อโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อคนจนนี้"

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นตรงกันว่า หากต้องการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงสุด ควรจะมีการเจรจาขอความร่วมมือ กับเจ้าของพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะ ด้านหน้าที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งถูกสร้างเป็นตึกแถวว่า จะมีความร่วมมือในการ ร่วมลงทุนกันอย่างไรได้บ้าง เป็นต้น

กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุไว้ 76 แปลง ราว 5 พันไร่ ไว้รองรับโครงการบ้านคนจนของรัฐบาล กำหนดระยะเวลาเช่า  30 ปี สามารถเปลี่ยนมือได้ อัตราเช่า สูงสุด 50 สตางค์ และ ต่ำสุด 25 สตางค์ ต่อตารางวาต่อปี สำหรับหลักเกณฑ์ ต่างๆ ในการคำนวณวิธีการเช่า ขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นผู้ดำเนินการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ