Loading

ธนารักษ์เร่งเคาะทีโออาร์บริหารเขตเศรษฐกิจตั้งธงปิดจ๊อบไตรมาสแรกปี 59

วันที่ : 14 ธันวาคม 2558
ธนารักษ์เร่งเคาะทีโออาร์บริหารเขตเศรษฐกิจตั้งธงปิดจ๊อบไตรมาสแรกปี 59

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะสรุปการให้เอกชนเช่าที่ ราชพัสดุเพื่อบริหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลได้ภายในไตรมาสแรก ปี 2559 โดยขณะนี้ ได้ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำร่างสัญญา หรือทีโออาร์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กำหนด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไปดูรายละเอียดของการอุตสาหกรรม ที่เหมาะสม เพื่อเสนอเข้ามาให้กรมธนารักษ์สรุปร่างทีโออาร์สุดท้ายอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้

สำหรับที่ราชพัสดุที่จะให้เช่าทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำทั้ง 6 พื้นที่ ที่รัฐบาลประกาศไว้ โดยขนาด พื้นที่จะมีมากกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้มากพอ รวมถึงเตรียมการไว้สำหรับการขยายตัว ของการลงทุนในอนาคต เพราะรัฐบาลให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนที่จะเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมาก

นายจักรกฤศฎิ์กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาบริหารพื้นที่เศรษฐกิจ ก็ต้องมีความสามารถในการจัดการบริหารพื้นที่อุตสาหกรรม ต้องดูแลผู้ประกอบการรายเล็ก ในพื้นที่ รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเขตเศรฐกิจพิเศษ เอกชนที่สนใจจะเข้ามาบริหารจะต้องจัดการเรื่องต่างๆ และมีแผนงานเสนอมาเป็นรูปธรรมชัดเจน

สำหรับค่าเช่าที่ราชพัสดุ ก็ยังไม่มีการสรุป แต่จะต้องเป็นอัตราที่ต่ำ เพื่อดึงดูด เอกชนเข้ามาบริหารพื้นที่ รวมถึงนักลงทุนเข้ามา ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวนมากๆ

โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบาย เขตเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ได้มีมติให้มีการ จัดสรรพื้นที่ในการดูแลของราชการ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อุทยาน หรือพื้นที่ประเภทอื่นๆ เช่น พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พื้นที่ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เพื่อให้เอกชน เช่าจากรัฐ

การเช่าพื้นที่ของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ซึ่งให้สิทธิเอกชนในการเช่าพื้นที่สูงสุด 50 ปี และขยายระยะเวลาในการเช่าต่อได้อีก 49 ปี รวมสิทธิในการเช่ารวม 99 ปี

ทั้งนี้พื้นที่ที่จัดสรรให้เอกชนเช่า เป็นไปตามประกาศของ กนพ.ใน 6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วรวม 24,871 ไร่ ได้แก่ 1.พื้นที่ จ.ตาก ใน ต.ท่าสายลวด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด รวม 14,858 ไร่ 2.จ.สระแก้ว ใน ต.บ้านป่าไร่และ ต.บ้านใหม่ หนองไทร อ.อรัญประเทศ รวม 2,944 ไร่ 3.จ.ตราด ใน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 740 ไร่ 4.จ.มุกดาหาร ใน ต.คำอาฮวน อ.เมือง 1,085 ไร่ 5.จ.มุกดาหาร ใน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จำนวน 1,095 ไร่ และ 6.จ.หนองคาย ในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ ต.มีชัย ต.โพนสว่าง อ.เมือง และ ต.สระใคร อ.สระใคร รวม 4,149 ไร่

นายจักรกฤศฎิ์กล่าวว่า สำหรับการประเมินราคาที่ดิน ตอนนี้ได้ให้ คณะกรรมการประเมินระดับท้องถิ่น ส่งการ ประเมินเข้ามาให้คณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งโดยเฉลี่ยราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้น 17-25%

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า