Loading

ครม.ตั้งกก.บริหารเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 9 ธันวาคม 2558
ครม.ตั้งกก.บริหารเขตศก.พิเศษ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กบพ.) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ยุบคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน โครงสร้าง กบพ.นั้น จะมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน และมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน พร้อมทั้งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯแต่งตั้งไม่เกิน 5 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน