Loading

คอลัมน์ จับกระแสอสังหาฯ: REICนำร่อง ตาก ต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558
คอลัมน์ จับกระแสอสังหาฯ: REICนำร่อง ตาก ต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

กองบรรณาธิการ

orawan_13@yahoo.com

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) หรือ REIC เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 "อสังหาริมทรัพย์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทุกหน่วยงานประเมินว่า จะช่วยทำให้ทิศทางเศรษฐกิจโดย รวมของประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ ในส่วนของ ธอส. พร้อมให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ เพื่อรองรับแหล่งที่อยู่อาศัยในเขต เศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้น ซึ่งธนาคารได้ดำเนินงานในเชิงรุก โดยร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมธนารักษ์, การเคหะแห่งชาติ (กคช.) รวมทั้งภาคเอกชน ผ่านทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ถึงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้

เบื้องต้นได้มีการหารือกับ กคช. และกรมธนารักษ์เพื่อหาที่ดินรองรับกลุ่มลูกค้าทุกระดับนอกเหนือจากโครงการบ้านประชารัฐ คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสแรกของปี 2559 โดยจะนำร่องจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน

สำหรับความคืบหน้าโครง การปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ตาม มาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางตามนโยบายรัฐบาลนั้น ขณะนี้ได้มีการยื่นความจำนงอยู่ที่ 16,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถประเมินและพิจารณาผ่าน การอนุมัติในสิ้นเดือนนี้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบอร์ด ธอส. พร้อมพิจารณาขยายวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10,000 ล้านบาท เพื่อรอง รับความต้องการอย่างต่อเนื่องหาก ประชาชนมีความต้องการเพิ่ม

ด้านนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฟสแรกจะดำเนินการพัฒนาในปี 2558 ประกอบด้วย จังหวัดตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, สงขลา และหนองคาย ซึ่งจะทำให้แต่ละจังหวัดมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สามารถ ดำเนินการพัฒนาได้เร็วก่อนจังหวัดอื่นก็คือ จังหวัดตาก ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ แม่สอด แม่ระ-มาด และพบพระ ซึ่งมีพื้นที่ครอบ คลุมประมาณ 800,000 ไร่

จังหวัดตากมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างมาก ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนรายใหญ่ 3-4 บริษัท เข้าไปลงทุนทั้งในด้านอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น สหพัฒน์ เปิดสวนอุตสาหกรรมในอำเภอแม่สอด พัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอบนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ นอกจากนี้เครือซีพีกำลังศึกษาการลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอำเภอ แม่สอด ส่วนสนามบินแม่สอดอยู่ระหว่างการขยายรันเวย์ คาดว่าจะสร้างเสร็จปี 2560 นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแผนจะพัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบริเวณตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ระยะแรกบนพื้นที่ 774 ไร่ ห่างจากทางหลวง AH1, EWEC ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร ด้วยปัจจัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ที่ดินมีการปรับตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และจากการสำรวจพบว่า ราคาที่ดินมีการปรับตัวจากไร่ละ 12 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินอยู่ที่ 3-5 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาครัฐมีแนวคิดจะนำที่ดินของราชพัสดุออกมาให้เช่าประมาณ 50-60 ปี ทำให้การเก็งกำไรของภาคเอกชนหายไปบ้าง ราคาที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลยังมีการปรับขึ้นแต่ไม่มากนัก เพราะมีการปรับมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่าง ไรก็ดี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษยังคงต้องอาศัยระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ในการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการก่อนจะพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้