Loading

คลังดันมาตรการภาษีกระตุ้นลงทุน

วันที่ : 15 ตุลาคม 2558
คลังดันมาตรการภาษีกระตุ้นลงทุน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร อยู่ระหว่างศึกษามาตรการทางภาษีที่จะช่วยส่งเสริมการลงทุนระยะสั้น ตามนโยบายรัฐบาล โดยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมศึกษาแนวทาง และประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนสรุปเสนอระดับนโยบาย

สำหรับแนวคิดที่จะนำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในบีโอไอมาปรับใช้ เพื่อจูงใจสำหรับนักลงทุนนอกบีโอไอได้ตัดสินใจนั้น  เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากจะนำมาตรการภาษีมาใช้ในลักษณะใกล้เคียงกับการส่งเสริมการลงทุนในบีโอไอ ก็คงจะดำเนินการในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการ

"ประเด็นการยกเว้นภาษีให้นักลงทุนที่อยู่นอกเหนือบีโอไอนั้น เรายังไม่ได้ข้อสรุป แต่หากจะต้องยกเว้น ก็คงดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น" นายประสงค์ กล่าว

          กรมสรรพากรได้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุน โดยนอกจากยกเว้นภาษีให้สำหรับการลงทุนในบีโอไอแล้ว ล่าสุด กรมฯได้ปรับลดอัตราภาษีสำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหลือในอัตรา 10% ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศเพื่อบังคับใช้

"ถ้าไม่มีการลงทุนเกิดขึ้น เราก็ไม่มีรายได้จากนักลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งการลดอัตราภาษีให้ นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจนี้ นอกจากจะทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาพรวม เศรษฐกิจในแถบชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านดีขึ้นตามไปด้วยทั้งในแง่การจ้างงานและการบริโภค" นายประสงค์ กล่าว

          สำหรับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลนำมาใช้นั้น เขาประเมินว่า แม้รัฐบาลจะสูญเสียได้รายไปจำนวนหนึ่งแต่หากมองในทางกลับกันจะพบว่า กำลังซื้อในประเทศจะเพิ่มมากขึ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและสินค้าที่ใช้ภายในบ้าน จุดนี้จะทำให้รายได้ของกรมสรรพากรดีขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี้ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมฯไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ที่ขยายตัวติดลบ ซึ่งส่วนสำคัญเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการนำเข้าที่ชะลอตัว แต่ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้เพิ่มโดยอยู่ที่ 12% เทียบจากปีก่อนหน้า ทำให้ยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดปีงบประมาณขยายตัวได้ประมาณ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

"หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั่นและระยะปานกลาง ซึ่งรวมถึง การส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เราเชื่อว่า รายได้ในปีงบประมาณ2559จะอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย"เขากล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ