Loading

84นิคมขอBOIเท่าเขตศก.พิเศษปลัดอุตฯคนใหม่ลุยยกระดับเอสเอ็มอี

วันที่ : 5 ตุลาคม 2558
84นิคมขอBOIเท่าเขตศก.พิเศษปลัดอุตฯคนใหม่ลุยยกระดับเอสเอ็มอี

"อรรชกา" เผย สมาคมนิคมอุตสาหกรรมดอดพบหวังอ้อนรัฐส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์พิเศษ ให้นิคมและเขตอุตสาหกรรมเทียบเท่าเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ 84 นิคม อ้างมีการลงทุนกว่า 3 ล้านล้าน จาก 5,000 โรงงาน    ด้าน "อาทิตย์" ปลัดใหม่ลั่นเดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอีหวังดันจีดีพีปี 59 โตอีก 1%

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นางอัญชลี ชวนิตย์ นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประ กอบการนิคมอุตสาหกรรมและพันธมิตร เข้าพบเพื่อขอให้กระ ทรวงอุตสาหกรรมช่วยพิจารณาหามาตรการส่งเสริมเรื่องสิทธิประโยชน์หรือบีโอไอ ให้กับนิคม อุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำนวน 84 แห่ง บน พื้นที่ประมาณ 2 แสนไร่ทั่วประ เทศ รวมที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เช่นเดียวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รวมทั้งขอให้พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการนิคมและเขตอุตสาหกรรม กรณีร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะมาแทน พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2522 เนื่อง จากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมให้ภาคเอกชนบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจึงมีความกังวลเรื่องของทิศทางในอนาคตของนิคมและเขตอุตสาหกรรม ว่าจะเป็นอย่างไรหลังร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิ เศษมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2559

นางอัญชลีกล่าวว่า สมาคมได้ร่วมกับศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ และเรื่องการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในนิคมและเขตอุตสาหกรรม ที่แต่เดิมจะศึกษาเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี 2556 มีนิคมและเขตอุตสาหกรรมถึง 84 แห่งบนพื้นที่ 2 แสนไร่ มีโรงงาน 5,000 กว่าโรงงาน และมีเงินลงทุนมูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาท สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มถึง 10% ของจีดีพีในประเทศ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านิคมและเขตอุตสาหกรรมยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในอนาคต

"นโยบายการส่งเสริมการ ลงทุน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ ที่ออกมาใหม่เมื่อต้นปีได้ให้สิทธิประโยชน์เรื่องของภาษีเงินได้ ดังนั้นเอกชนจึงต้องการเช่นเดียวกัน เพราะ จริงๆ แล้วก็เป็นการลงทุนเช่นกัน แต่อยู่ในรูปแบบของระบบสาธาร ณูปโภค ไม่ใช่เป็นเพียงผู้จัดสรรที่ดินเท่านั้น แต่เป็นคนที่สร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก" นางอัญชลีกล่าว

แหล่งข่าวจากนิคมอุตสาหกรรม กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะให้ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับเขต เศรษฐกิจพิเศษมาก แต่อาจจะ เกิดยาก เพราะระบบสาธารณูปโภคยังไปไม่ถึง ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการจะให้เกิดขึ้นเร็วควรจะสนับ สนุนและพัฒนาเขตการค้าชาย แดน เพราะมีการค้าการอุตสาหกรรมแล้ว จึงไม่ยากที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิด เผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้นโยบายเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นในการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ (IT) เพื่อใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มเอสเอ็มอี 11 สาขา โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ของเอสเอ็มอี ทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้ขยายตัวร้อยละ 1 ภายในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 300,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์