Loading

ธนารักษ์จัดระเบียบที่ราชฯดึงเงินเข้ารัฐ-เร่งพัฒนาชาติ

วันที่ : 5 ตุลาคม 2558
ธนารักษ์จัดระเบียบที่ราชฯดึงเงินเข้ารัฐ-เร่งพัฒนาชาติ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดทำแผนพัฒนาที่ราชพัสดุใหม่อย่างเป็นระบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อให้ การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพและรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้จัดหาพื้นที่เพื่อนำไปใช้ทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ สร้างระบบขนส่งทางราง ถนน และทางน้ำ เนื่องจากปัจจุบันการ ใช้พื้นที่ทั้งหมด 12.5 ล้านไร่ ส่วน ใหญ่เป็นการใช้พื้นที่ของหน่วยราชการ 12 ล้านไร่ มีการใช้ที่ดิน ผิดวัตถุประสงค์ โดยนำไปให้เช่าต่อหารายได้เป็นเงินนอกงบประมาณ และบางพื้นที่ยังถูกบุกรุกจากเอกชน ทำให้มีปัญหาด้านข้อพิพาทต้องขับไล่ออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาหนักที่แก้ไขยาก

"พื้นที่ธนารักษ์ที่ให้กองทัพ เรือที่แสมสารมีการบุกรุกสร้างเมืองใหม่ที่มีทั้งบ้านเรือน โรงแรม และคอนโดมิเนียม โดยผู้บุกรุกมีทั้งผู้มีอิทธิพล ทหาร ตำรวจ ระดับ นายพล ผู้พิพากษา และชาวบ้าน อาศัยอยู่ ซึ่งการจัดทำแผนจะต้อง เร่งทำในรัฐบาลนี้ เพราะเป็นรัฐบาลทหารที่ไม่มีเรื่องของฐานเสียง จากประชาชนเหมือนพรรคการเมือง ที่เข้ามาแก้ไขการบุกรุกที่ราชพัสดุ ทำได้ยากมาก" นายจักรกฤศฏิ์กล่าว

สำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องเร่ง ดำเนินการในมิติเศรษฐกิจคือ การ จัดหาที่ดินทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ คลัสเตอร์พัฒนาเส้นทางขนส่ง และการประเมินราคาที่ดิน 32 ล้านแปลง ซึ่งปี 2558 ตั้งเป้าไว้ 4 ล้านแปลง สามารถดำเนินการได้แล้ว 4.6 ล้านแปลง

โดยที่ราชพัสดุที่เรียกคืนมาได้จะจัดการ 2 ลักษณะคือ ด้านสังคม จะทำเป็นพื้นที่สาธารณะ อาทิ จะเร่งสร้างสวนเบญจกิติ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และแผนพัฒนาพื้นที่การรถไฟมักกะสัน ล้างหนี้การรถไฟฯ โครงการหมอชิต และโครงการร้อยชักสาม

ส่วนที่ราชพัสดุในส่วนที่เอกชน เช่าเชิงพาณิชย์ได้จัดระเบียบการใช้ พื้นที่โดยให้ทำสัญญาเช่าใหม่ให้เข้ามาอยู่ในระบบ ซึ่งดำเนินการแล้ว 2 พื้นที่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังต้องสำรวจพื้นที่อื่นๆอีก โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกในจังหวัดนครราชสีมา หลังแก้ปัญหาพื้นที่มอปลาย่างได้สำเร็จ

นอกจากนี้กรมธนารักษ์ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยราชการ 500 แห่ง รายงานข้อมูลการใช้พื้นที่ราชพัสดุและความต้องการของกรมธนารักษ์ที่จะขอคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ มาเป็นฐานข้อมูลในการทำงาน ตามแผนพัฒนาที่ราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาลภายในสิ้นเดือนธันวาคม นี้ ซึ่งขณะนี้แจ้งกลับมาแล้ว 50 ราย รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้