Loading

เดินหน้าบูมเขตศก.พิเศษ ไทย-กัมพูชา เซ็นเอ็มโอยู

วันที่ : 20 มีนาคม 2558
เดินหน้าบูมเขตศก.พิเศษ ไทย-กัมพูชา เซ็นเอ็มโอยู

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ของไทย-กัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดวันที่ 25-27 มี.ค.  58 จะเชิญ รมว.พาณิชย์กัมพูชามาร่วมหารือในการทำแผนทำงานร่วมกัน หลังจากที่ได้ผลักดันความร่วมมือภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมไทยกับเมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียไปแล้ว

"ได้เชิญรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชามาพูดคุยเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการผลักดันการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มให้ได้ปีละ 20-25% หรือทำให้ได้ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 58 รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือในการรับรองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 58 นี้"

นางอภิรดี กล่าวว่า ในการพบปะกัน จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู ระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 ประเทศจำนวน 5 คู่ คือความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและหอ การค้ากัมพูชา, ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดสระแก้วกับหอการค้าบันเตียเมียนเจย, การร่วมลงทุนโรงสีข้าว, การลงทุนด้านโลจิสติกส์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา มูลค่า 2,500 บาท

ทั้งนี้การลงทุนโรงสีข้าว จะเป็นการช่วยให้การผลิตข้าวของกัมพูชาดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับไทยในการเข้าไปช่วยทำตลาดข้าวให้กับกัมพูชา ส่วนการลงทุนด้านโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า จะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ และการใช้ประโยชน์ในการส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาและเวียดนาม ตามเส้นทางในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ จากกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี ประเทศกัมพูชา-เปอร์กุ-ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมกับเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เชื่อมเมียนมาร์ มายังไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งเชื่อมต่อไปตลาดโลกด้วย

"ในระหว่างวันที่ 26-30 มี.ค. นี้ รมช.พาณิชย์ไทยและกัมพูชา จะเป็นประธานร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจ.สระแก้วที่สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ ในงานมีออกร้านจำหน่ายสินค้าของไทยและสินค้าของผู้ประกอบการกัมพูชา มีคูหาสินค้าส่งออก สินค้าแฟรนไชส์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอทอป สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์