Loading

เดินหน้าเขตศก.ตราดเร่งโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ : 29 มกราคม 2558
เดินหน้าเขตศก.ตราดเร่งโครงสร้างพื้นฐาน

เผย จ.ตราดมีศักยภาพสูงในการตั้งเขต ศก.พิเศษ จี้เร่งทำผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานรับ

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประธาน สุรกิจบวร รอง ผวจ.ตาด นายทรงวุฒิ โชติมา อุตสาหกรรม จ.ตราด ได้เดินทางไปพื้นที่ ต.ไม้รูด สถานที่ตั้งคลังสินค้าด่านศุลกากรคลองใหญ่และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีพื้นที่กว่า 150-200 ไร่

นายอัฐพลกล่าวว่า การตั้งเขตเศรษฐกิจที่ จ.ตราด หากพื้นที่มีไม่เพียงพอ สามารถขยายพื้นที่รองรับความเติบโตได้ในอนาคต ส่วนประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมรวมทั้งการได้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วย

ด้านนายประธาน กล่าวว่า งบประมาณในการก่อสร้างถนน 4 เลน มาที่หาดเล็กนั้น รัฐบาลได้โอนมาแล้วเพื่อจ้างผู้รับเหมาดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอื่น จะมีการดำเนินการตามมาในเร็ว ๆ นี้ และท่าเรือที่จะต้องมีการปรับให้รับเรือขนาดใหญ่ ได้นั้นจะเรียกกรมเจ้าท่าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย และหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ที่มา : M2F