Loading

เขตศก.พิเศษดันที่ดินแพงแถบแม่สอดราคากระฉูด100%

วันที่ : 8 มกราคม 2558
เขตศก.พิเศษดันที่ดินแพงแถบแม่สอดราคากระฉูด100%

ธนารักษ์จับมือกรมที่ดินร่วมประเมินราคาที่ดิน คาดราคาที่ดินทั่วประเทศปี'59 เพิ่ม 20% โดยเฉพาะ โซนเขตเศรษฐกิจพิเศษราคาพุ่ง 100%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายสมคิด ศริ ที่ปรึกษา ด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน เพื่อขอใช้ข้อมูลที่ดินสำหรับจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยกรมธนารักษ์จะขอใช้ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลอาคารชุด รวมทั้งข้อมูลราคาซื้อขาย เพื่อวิเคราะห์กำหนดราคาประเมิน ก่อนจัดทำบัญชีและส่งให้กรมที่ดินใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และยังรองรับใช้เป็นฐานเก็บภาษี พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นอกจากนี้ ยังจะนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยการดำเนินงานสำรวจและประเมินราคา เช่น การนำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ดิจิตัลรูปแบบแปลงที่ดิน เมื่อกรมธนารักษ์นำส่งกลับไปให้กรมที่ดินแล้ว จะทำให้กรมที่ดินสามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ และมีราคาประเมินสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ ได้ประเมินไปแล้ว 25 จังหวัด คิดเป็นจำนวน 8.8 ล้านแปลง จากทั้งหมด 33 ล้านแปลงที่กรมธนารักษ์จะต้องจัดทำประเมินเป็นรายแปลงทั่วประเทศ

นายสมคิด กล่าวว่า กรมที่ดินจะส่งข้อมูลทั้งข้อมูลแผนที่ ทะเบียนที่ดิน อาคารชุด ไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จากนั้นจะส่งกลับมากรมที่ดิน เพื่อใช้เก็บค่าธรรมเนียม โดยหลักแล้วจะใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมแผนที่ ดิจิตัลมาจัดทำข้อมูลราว 15 ล้านแปลง คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2559

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าราคาประเมินที่จะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2559 จะมีราคาสูงขึ้น หลังจากเมื่อช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา จากที่รัฐบาลเตรียมประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ทำให้ราคาที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 20% โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น แม่สอด เพิ่มขึ้นกว่า 100% และยังมีตามแนวรถไฟฟ้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลให้กรมที่ดินสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า