Loading

คอลัมน์ ก้าวทันเออีซี: ประกาศเขต ศก.พิเศษมองอนาคตหลังเออีซี

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2557
คอลัมน์ ก้าวทันเออีซี: ประกาศเขต ศก.พิเศษมองอนาคตหลังเออีซี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรมแดนไทยลาว ที่ด่านเชียงของ จ.เชียงราย ภายหลังจากการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพไทย- ลาวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การเชื่อมแผ่นดินระหว่างแผ่นดินไทย แผ่นดินลาว และแผ่นดินจีนตอนใต้ โดยถนนสายนี้รู้จักกันนามระเบียงเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor (NSEC)

สำหรับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลัก จะเน้นการเชื่อมต่อมณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ เข้ากับภูมิภาคแหลมทอง ผ่านถนนในแนวเหนือ-ใต้ เริ่มต้นจากจีนที่เมืองคุนหมิงแล้วแยกเป็น 2 สาย คือ เข้าสู่ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เส้นทางนี้ก็มีส่วนย่อยทางตะวันตกเชื่อมต่อกับจีนตอนใต้และกรุงเทพฯ ใช้รหัสว่าเส้นทาง R3 แบ่งเป็น เส้นทางย่อยทางตะวันออก (R3EหรือR3a) ที่ผ่านประเทศลาวเข้าไทยที่ด่านเชียงของจ.เชียงราย และเส้นทางย่อยทางตะวันตก(R3Wหรือ R3b)ที่ผ่านเมียนมาร์มาที่ด่าน ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ด่านเชียงของ จ.เชียงราย ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากทุกด้าน แม้แต่การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ "เออีซี" ซึ่งจะเป็นด่านที่สำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยังตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของเขต "จีเอ็มเอส" ด้วย อาทิ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ได้เปิดสถานีเดินรถเชียงของที่มีมาตรฐานที่ อ.เชียงของ ไปแล้ว ซึ่งการจัดตั้งสถานีขนส่งนี้ เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างกลุ่มประเทศในย่านจีเอ็มเอสด้วย

ปัจจุบัน บขส. เปิดบริการเส้นทางเดินรถระหว่างเชียงใหม่-เชียงราย-เชียง ของ-หลวงพระบางและเชียงราย-เชียง ของ-แขวงบ่อแก้ว(ลาว)จากเดิมวันละ 2 เที่ยว และต่อมาเพิ่มเป็น 4 เที่ยวแล้ว รวมทั้งเส้นทางเชื่อมที่อื่น ๆ อีกกว่า 40 เที่ยว ต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหลังเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ จีน นั่นเอง เพราะมีเส้นทางการขนสินค้าต่าง ๆ ออกทางทะเล โดยผ่านประเทศ ไทยใกล้ที่สุดของจีนทางตะวันตกของประเทศในปัจจุบัน  โดยมีถนนชั้นดีคือ R3a ที่เชื่อมโยงจากเมืองคุนหมิงผ่านลาวเข้าไทยที่เชียงของเพียง 908 กม. (คุนหมิง-โมหาน 680 กม. บ่อเต็น-ห้วยทราย 228 กม.)(เชียงของ-กรุงเทพฯ 875 กม.) สามารถขนส่งสินค้าจากจีนถึงตลาดไท กรุงเทพฯ ราว 30 ชั่วโมง ระยะทางกว่า 1,783 กม. เท่านั้นหรือจะขับรถไปเที่ยวเมืองจีนเป็นหมู่คณะ ก็ยังได้โดยผ่านด่านที่เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งสะดวกไม่แพ้กัน และช่วยในเรื่องการคมนาคมขนส่งทำได้อย่างรวดเร็วไร้อุปสรรค ก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนได้เป็นอย่างดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์