Loading

ทำแผนยุทธศาสตร์เชื่อมเขตศก.พิเศษ ปรับปรุงสนามบินกระบี่รับภูเก็ตล้น

วันที่ : 20 ธันวาคม 2557
ทำแผนยุทธศาสตร์เชื่อมเขตศก.พิเศษ ปรับปรุงสนามบินกระบี่รับภูเก็ตล้น

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในงานเสวนาเรื่อง "ท่าอากาศยานในอนาคตกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ว่า ได้ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และกรมการบินพลเรือน (บพ.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารและสินค้าจำนวนมาก และท่าอากาศยานที่เชื่อมโยงการเดินทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 จุด เช่น ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานมุกดาหาร และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นต้น โดยในแผนนั้นจะปรับปรุงท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นท่าอากาศยานทางเลือกเพื่อรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น รองรับกรณีที่ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเที่ยวบินหนาแน่น ส่วนท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ตั้งคณะทำงานหารือร่วมกับกองทัพเรือเพื่อจะให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคม 2558

พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะต้องพัฒนากิจการเสริมที่นอกเหนือจากการบิน ส่วนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน ปัจจุบันคณะทำงานลงพื้นที่พิจารณา 3 จังหวัด คือ ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะที่ต่างจังหวัดมี 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนครราชสีมาและท่าอากาศยานอู่ตะเภา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า คาดว่าจะนำเสนอแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้ในเดือนมกราคม 2558 เพราะต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการด้านการเงินการลงทุนของ ทอท.ก่อน โดยกรอบการลงทุนเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างปี 2558-2561 วงเงินประมาณ 64,000 ล้านบาท และช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2562-2564 วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 104,000 ล้านบาท

"ปี 2558 คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 6-10% จากจำนวนผู้โดยสารในปี 2557 (31 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) จาก 6 ท่าอากาศยานของ ทอท.ที่ประมาณ 87.5 ล้านคน" นายนิรันดร์ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน