Loading

เขตศก.พิเศษปลุกทำเลใหม่อสังหาฯ'พฤกษา-แลนด์ฯ'บุกลงทุน

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557
เขตศก.พิเศษปลุกทำเลใหม่อสังหาฯ'พฤกษา-แลนด์ฯ'บุกลงทุน

กัญสุชญา สุวรรณคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ รายล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาการค้าชายแดนไทยและเพื่อนบ้านขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม 9.24 แสนล้านบาท ทำให้รัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองสำคัญๆ ตามแนวชายแดนมากขึ้น โดยการส่งเสริมการลงทุน ทำให้เมืองชายแดนมีการขยายตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) สร้างโอกาสระยะยาวจากการเปิดทำเลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

โดยกรอบการศึกษาออกเป็น 5 พื้นที่ คือ 1.ภาคเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย พื้นที่ชายแดน จ.หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม 3.ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว 4.ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี และ อ.แม่สอด จ.ตาก และ 5.ภาคใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา และนราธิวาส

สุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของรัฐบาลจะเป็นการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้อยกเว้นด้านภาษี เพื่อดึงนักลงทุนเข้ามา ซึ่งต้องรอพิจารณาความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น จะดึงนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีแรงงานเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้จำนวนมาก มีผลต่อเนื่องไปถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบเช่า และขาย ในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม หรือรอบๆ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งนี้ เป็นสร้างโอกาสของการทำให้เกิดทำเลใหม่ๆ ในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ  ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม โรงแรม และศูนย์การค้า เกิดขึ้นตามมาในพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยจะสร้างการเติบโตของพื้นที่การค้าชายแดนมากยิ่งขึ้น

"การพัฒนาที่อยู่อาศัยจะบูมก็คงต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะต้องรอให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งก่อน แต่การที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทำให้เมืองชายแดนมีความสำคัญ ไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าหลายเท่าตัวของชายแดน แต่ยังดึงดูดนักลงทุนไปสร้างโรงงาน เกิดการจ้างงานในบริเวณนั้น ช่วยการขยายตัวของเมือง ไม่กระจุกตัวอยู่แค่หัวเมืองสำคัญใหญ่ๆ แต่ขยายตัวไปจังหวัดชายแดนด้วย"

ปัจจุบันเริ่มปรากฎภาพผู้ประกอบการ หลายรายขยายการลงทุนไปพื้นที่การค้าชายแดน เช่น แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดให้บริการ "เมกา โฮม" ในแม่สอด หนองคาย และเชียงราย บางบริษัทประกาศว่าจะให้ความสำคัญกับบริเวณที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต เช่น พฤกษาฯ

:พฤกษาลงทุน5เขตศก.พิเศษ

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีหน้าพฤกษาฯ มีการขยายไป ต่างจังหวัดมากขึ้น โดยสัดส่วนโครงการ ต่างจังหวัดจะเพิ่มเป็น 8-9% จากเดิมประมาณ 7% โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนและ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เชียงราย ตาก ตราด สระแก้ว และสงขลา ทำให้ตลาดต่างจังหวัดขยายตัวสูง เพราะเมื่อเปิดเออีซีจะทำให้มีการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ ส่งผลให้เกิด ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

"เออีซี จะมีผลให้ตลาดค้าขายชายแดนคึกคัก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในสาธารณูปโภคของภาครัฐในโครงการต่างๆ ทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายในกรุงเทพฯ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านบาท เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงมองว่าเป็นโอกาสในการขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยออกไปจังหวัดหัวเมือง รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนต่างประเทศชะลอออกไปก่อน มองว่าโอกาสการเติบโตในประเทศมีมากกว่า หากโฟกัสต่างประเทศ ต้องใช้ทรัพยากรเท่าๆ กันจะไม่คุ้มการลงทุน"

ปัจจุบัน พฤกษาฯ ขยายการพัฒนาอสังหาฯ ในหลายจังหวัด เช่น พัทยา ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และ ปีหน้า จะขยายเพิ่มขึ้นในภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ สงขลา

:โฮมโปรเพิ่มสาขาชายแดน

คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งครบวงจร ระบุว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นปัจจัยบวก เพราะไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง รายล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา ทำให้การขายบริเวณเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัว

แผนธุรกิจปีหน้าจะลงทุน 7,000-8,000 ล้านบาท สำหรับขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นต่างจังหวัดเป็นหลัก แบ่งเป็น โฮมโปร 8 สาขา และเมกา โฮม 4 สาขา โดยหากเป็นจังหวัดหลักจะใช้แบรนด์ "โฮมโปร" หากเป็นจังหวัดชายแดนจะใช้ "เมกา โฮม" ปัจจุบันเปิดสาขาแล้วที่แม่สอด หนองคาย และเชียงราย  ปีหน้าจะขยายเพิ่มในจังหวัดชายแดนอื่นๆ

"จังหวัดชายแดน เป็นพื้นที่มีศักยภาพการเติบโตมาก เป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย (เออีซี) ในการเข้าไปยึดหัวหาด"

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ