Loading

ทุ่มงบ 4-5 หมื่นล้านบาทดึงนักลงทุนบูมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งลดภาษีลงครึ่งหนึ่งใน 10 ปี

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557
ทุ่มงบ 4-5 หมื่นล้านบาทดึงนักลงทุนบูมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งลดภาษีลงครึ่งหนึ่งใน 10 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557 ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษที่วางไว้มี 12 เขต แต่เบื้องต้นจะจัดตั้ง 5 เขต ประกอบด้วยอ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วอ.คลองใหญ่ จ.ตราด จ.มุกดาหาร และอ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูงถึง 4-5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ระยะต้นได้ให้ใช้งบประมาณประจำปี 800 ล้านบาท และปีต่อไปจะต้องมีการตั้งงบประมาณมาสนับสนุน เพราะต้องเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้า โดยได้สั่งการให้ไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้น และจะต้องกำหนดพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน อาจจะเป็นพื้นที่ราชพัสดุหรือพื้นที่ราชการที่สามารถตั้งโรงงานขนาดเล็กได้เร็ว

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลต้องการชักชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือเศรษฐีในประเทศเข้ามาดำเนินการ เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปด้านการเกษตร โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานน้ำดื่ม ซึ่งนักลงทุนจีนก็สนใจ

"เขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้เกิดเมืองใหม่ขึ้นมาตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเส้นทางรถไฟและเส้นทางถนนที่กำลังก่อสร้างด้วย" นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษ กล่าวว่า กิจการที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในลักษณะไป-กลับ ส่วนกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกรมสรรพากร โดยจะลดภาษีนิติบุคคลลงกึ่งหนึ่งจากที่เสียจากอัตราในปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินโดยรัฐจะปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน 5,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย MLR ลบ 1% เป็นเวลา2 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ ส่วนสินเชื่อระยะสั้นคิดดอกเบี้ย MOR โดยจะให้กู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย เนื่องจากต้องการกระตุ้นการลงทุนของเอสเอ็มอีในการกู้นั้นจะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ โดยรัฐจะจัดงบประมาณสำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 2 ปีแรก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายรวม 36 ตำบล ใน10 อำเภอ 5 จังหวัด รวมพื้นที่ 1.83 ล้านไร่ หรือ 2,932 ตารางกิโลเมตร

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์