Loading

เทงบ3.5หมื่นล.เชื่อมทางเขตศก.พิเศษ พัฒนาทาง-ระบบขนส่งชายแดน เคาะแผนเร่งด่วนเสนอ ประยุทธ์

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2557
เทงบ3.5หมื่นล.เชื่อมทางเขตศก.พิเศษ พัฒนาทาง-ระบบขนส่งชายแดน เคาะแผนเร่งด่วนเสนอ ประยุทธ์

คมนาคมเตรียมเสนอ'ประยุทธ์'อนุมัติ ผลข้อสรุปแผนเร่งด่วนเชื่อม 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ด่านการค้าชายแดน ประเมินงบประมาณที่ใช้ 3.5 หมื่นล้าน พัฒนาสร้างถนน สนามบิน ทางรถไฟ รวมถึงด่านศุลกากรและการนิคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ด่านชายแดนระยะเร่งด่วนแล้ว เบื้องต้นวางกรอบใช้งบประมาณสร้างถนน สนามบิน ทางรถไฟ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท เน้นแก้ปัญหาความแออัด และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าตามด่านชายแดน รวมถึงได้เห็นชอบแผนพัฒนาด่านศุลกากรและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของกรมศุลกากร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ โดยกระทรวงได้นำข้อสรุปแผนพัฒนาฯและกรอบงบประมาณที่จะใช้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติโครงการโดยเร็วที่สุด

นางสร้อยทิพย์กล่าวว่า โดยแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ได้เสนอให้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ช่วงปี 2559-2561 วงเงิน 3,600 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไทย-พม่า ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) ได้ออกแบบเสร็จแล้ว ที่เหลือให้กระทรวงการต่างประเทศเจรจากับรัฐบาลพม่าต่อไป รวมถึงขยายถนนทางหลวงเชื่อมตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องจราจร งบปี 2559 วงเงิน 1,400 ล้านบาท มีการสร้างอาคารผู้โดยสาร สนามบินแม่สอด 35 ล้านบาท พร้อมกับนำพื้นที่สนามบิน 10 ไร่ เป็นสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าศุลกากรชั่วคราว ในส่วนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อยู่ระหว่างเร่งรัดปรับปรุงทางช่วงคลองสิบเก้าฉะเชิงเทรา-คลองลึก ระยะทาง 200 กิโลเมตร คาดว่าแล้วเสร็จปี 2559 และแผนเชื่อมต่อการเดินรถไฟไปถึงกัมพูชา ผ่านเส้นทางปอยเปต-ศรีโสภณ-พนมเปญ ในส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด จะของบ 900 ล้านบาท ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตราด-หาดเล็ก ตอน 2 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง

นางสร้อยทิพย์กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ของบปี 2559 วงเงิน 5,400 ล้านบาท เพื่อขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ตามเส้นทางหลวงระหว่างประเทศจากตะวันออกไปตะวันตก และทางหลวง 12 บ้านนาไคร้-คำชะอี ของบ 59 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาสนามบินเลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ เสนอสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ตลอดจนการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหารให้ทันสมัยมากขึ้น ในส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา บริเวณด่านศุลกากรสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ของบประมาณปี 2560 วงเงิน 23,900 ล้านบาท ใช้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงหาดใหญ่-สะเดา ระยะทาง 64 กิโลเมตร ซึ่งกำลังศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน