Loading

ชงขอ3.5หมื่นล.พัฒนาเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2557
ชงขอ3.5หมื่นล.พัฒนาเขตศก.พิเศษ

คมนาคมสรุปแผนพัฒนา 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เล็งสร้างถนน สนามบิน รถไฟ ชงสภาพัฒน์อนุมัติงบลง ทุน 3.5 หมื่นล้าน ก่อนเสนอนายกฯ ไฟเขียว

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครง สร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปแนว ทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ด่านชายแดน วงเงิน 3.5 หมื่นล้าน เพื่อพัฒนาและสร้างถนน สนาม บิน ทางรถไฟ และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการค้าและการขนส่งสิน ค้า ขณะนี้ได้นำเสนอแผนต่อสำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว หากผ่านการเห็นชอบจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติโครงการต่อไป

สำหรับแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก จะเสนอให้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 วงเงิน 3,600 ล้านบาท ขณะนี้กรมทาง หลวงได้ออกแบบเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างเจรจากับรัฐบาลเมียน มาร์, โครงการขยายถนนทาง หลวงเชื่อมตาก-แม่สอด 4 ช่องจราจร วงเงิน 1,400 ล้านบาท, การสร้างอาคารผู้โดยสาร สนามบินแม่สอด 35 ล้านบาท พร้อมกับนำพื้นที่สนามบิน 10 ไร่ เป็นสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าศุลกากรชั่วคราว

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เร่งรัดปรับปรุงทางช่วงคลองสิบเก้า-ฉะเชิงเทรา-คลองลึก ระยะทาง 200 กม.อยู่แล้ว คาดจะเสร็จในปี 59 และการเชื่อมต่อการเดินรถไฟไปถึงกัมพูชา ผ่าน เส้นทางปอยเปต-ศรีโสภณ-พนม เปญ, เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด ใช้งบ 900 ล้านบาท เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข 3 ตราดหาดเล็ก เป็น 4 ช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร วงเงิน 5,400 ล้านบาท เพื่อขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ตามเส้นทางทางหลวงระหว่างประเทศจากตะวันออกไปตะวันตก และทางหลวง 12 บ.นาไคร้-คำ ชะอี รวมถึงศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาสนามบินเลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ และการสร้างรถไฟทางคู่สายบ้าน ไผ่-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม, เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สง ขลา วงเงิน 23,900 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงหาดใหญ่-สะเดา ระยะทาง 64 กม. ขณะนี้กำลัง ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์