Loading

ญี่ปุ่นสนใจลงทุนเจาะเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2557
ญี่ปุ่นสนใจลงทุนเจาะเขตศก.พิเศษ

เผยเอกชนญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวนมาก

นายชิเกะคะสุ ชะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากไทยมีนโยบายจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ 1.สระแก้ว 2.ตาก 3.มุกดาหาร 4.ตราด 5.สงขลา ปรากฏว่าบริษัทญี่ปุ่นหลายรายสนใจเข้ามาลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า พื้นที่ใดเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใด และจะมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างไรบ้างขณะนี้ญี่ปุ่นจึงอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนรอนโยบายที่ชัดเจนของภาครัฐของไทย

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ถึงสถานการณ์แรงงานในไทย เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทและโรงงานญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในไทยจำนวนมากและหลายบริษัทก็กำลังกังวลกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วยเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน

ที่มา : M2F