Loading

เร่งปั้นนครแม่สอดขึ้นแท่นเขตศก.พิเศษชายแดนแห่งแรก จัดโซนนิ่งชัด-ให้อำนาจท้องถิ่นดูใบอนุญาต

วันที่ : 22 ตุลาคม 2557
เร่งปั้นนครแม่สอดขึ้นแท่นเขตศก.พิเศษชายแดนแห่งแรก จัดโซนนิ่งชัด-ให้อำนาจท้องถิ่นดูใบอนุญาต

กนอ.เผยนำร่องแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก เตรียมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจ กนอ.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เปิดเผยถึงผลการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นพื้นที่นำร่องทดลองการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยในนครแม่สอดจะมีการจัดระเบียบบริหารแบบใหม่ รวมทั้งจะมีการให้อำนาจในการอนุมัติออกใบอนุญาตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจและโรงงาน

"เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจะกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ชัดเจน ไม่ได้ประกาศครอบคลุมทั้งอำเภอ โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำร่างกฎหมายตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นจะส่งกลับไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งจากนั้นจะส่งกลับมาที่ ครม. และส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาและประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป" นายวีรพงศ์ กล่าว

ขณะที่การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2548 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของ กนอ. เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 60-90วัน จากนั้นจะเสนอให้ ครม.พิจารณา

ทั้งนี้ จะเพิ่มเพิ่มบทบาทให้ กนอ.สามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้มีอำนาจในการก่อสร้างดำเนินกิจการท่าเรืออุตสาหกรรม สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นในนิคมฯ และเปิดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์อาคารชุดได้ตามที่คณะกรรมการ กนอ.เห็นสมควร ซึ่งขอบข่ายทั้งหมดจะจำกัดอยู่เฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยไม่รวมพื้นที่พาณิชย์และที่อยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที่

สำหรับยอดรวมการขายหรือเช่าที่ดินในนิคมฯ ปีนี้อยู่ที่ 3,900 ไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3,500 ไร่ มีมูลค่า 4,950 ล้านบาท ส่วนปี 2558 ตั้งเป้าจะขายที่ดินให้ได้ 4,000 ไร่ และมีรายได้เพิ่ม 5% หรือมีมูลค่า 5,250 ล้านบาท โดยจะมีการส่งเสริมการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบ กนอ. ร่วมดำเนินงานกับเอกชนให้ได้ 10 นิคมฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์