Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย: เตรียมสร้างสนามบินรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 12 ตุลาคม 2557
คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย: เตรียมสร้างสนามบินรับเขตศก.พิเศษ

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม มีแผนศึกษาสร้างสนามบินใหม่ 6 แห่ง เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1.สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมกับประเทศเมียนมาร์ 2.สนามบินเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเชื่อมกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย 3.สนามบินมุกดาหาร เพื่อเชื่อมกับสปป.ลาวและเวียดนาม 4.สนามบินอุตรดิตถ์ 5.สนามบินกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทวาย และ 6.สนามบินอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเมืองสำคัญๆที่จะมีการสร้างสนามบินนั้นจะอยู่ในพื้นที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

สำหรับแผนการดำเนินการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่อำเภอแม่สอด กับอีก 5 เมืองอื่นๆ คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 เดือน โดยจะเริ่มโครงการแรกได้ในปี 2558 ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างสนามบินแต่ละแห่งประมาณ 5 ปี คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสนามบินแต่ละแห่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่งละกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ