Loading

เขตศก.พิเศษเฟส2ต้องลุ้น ที่ดินรัฐแปลงงามติดปัญหาส่วนราชการใช้ประโยชน์

วันที่ : 20 กันยายน 2558
เขตศก.พิเศษเฟส2ต้องลุ้น ที่ดินรัฐแปลงงามติดปัญหาส่วนราชการใช้ประโยชน์

เฟ้นที่ดินรัฐให้เอกชนเช่าลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2  ยังต้องลุ้น ที่ดินแปลงงามล้วนมีปัญหาการบุกรุกของราษฎรและการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ กาญจนบุรีขอใช้ที่ดินทหาร 2 แปลง อนุญาตให้ก่อน 1 แปลง 8 พันไร่ติดด่านบ้านพุน้ำร้อน เชียงราย สนแปลงติดถนนพหลโยธินก่อนเข้าแม่สาย ติดปัญหาโรงงานยาสูบใช้ปลูกใบยา ส่วนนครพนมเล็งแปลงที่ดินติดสะพานข้ามโขง 2.4 พันไร่ ขณะที่นราธิวาส ป่าพุ 2 แปลงส่อต้นทุนพุ่ง-น้ำท่วม เบนเข็มซื้อเอกชน 2.2 พันไร่

นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ "ถึงการคัดเลือกที่ดินรัฐให้เอกชนเช่าลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส ว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกแปลงที่ดิน เนื่องจากแต่ละจังหวัดเสนอเข้ามาหลายแปลง จึงต้องใช้เวลาเลือกแปลงที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นพื้นที่ตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ 2 ต่อไป แต่หลายแปลงที่น่าสนใจ ก็ติดปัญหาทั้งการบุกรุกของราษฎรและการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการด้วยกัน ซึ่งต้องเจรจาให้ได้ข้อยุติก่อน

ยกตัวอย่างที่ดินที่จังหวัดเชียงราย ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธินก่อนเข้าตัวอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นที่ดินที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เป็นแปลงที่น่าสนใจ ทำเลมีศักยภาพเพราะติดถนน แต่มีปัญหาโรงงานยาสูบใช้ประโยชน์อยู่ ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แม้ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ แต่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานทางทหาร ซึ่งจะต้องขออนุญาตทางทหารใช้ที่ดิน ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสม จะเป็นบริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อนกว่า 8,000 ไร่

สำหรับจังหวัดนครพนม ทางจังหวัดได้เสนอแปลงที่ดินเข้ามาหลายแปลงเช่นกัน ต้องใช้เวลาคัดเลือก ขณะที่จังหวัดนราธิวาส ที่ดินบริเวณป่าพุ ซึ่งเป็นของกรมป่าไม้ อาจติดปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำ และอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ดี อาจเลือกแปลงที่ดินของภาคเอกชนจำนวน 2,200 ไร่ที่จังหวัดเสนอมาและยืนยันว่าราคายังคงเป็นราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็น่าสนใจ เพราะติดถนนสายหลักและสามารถเข้าพื้นที่พัฒนาได้เลย โดยไม่ต้องถมดินเหมือนกับป่าพุของกรมป่าไม้

แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ยังมีปัญหาอยู่มากเกี่ยวกับการคัดเลือกที่ดินรัฐเพื่อโอนเป็นที่ราชพัสดุ ให้เอกชนเช่าตั้งเขตอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 เพราะที่รัฐทั้งหมดจะมีปัญหาผู้บุกรุก รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของเจ้าของที่ดินเดิม ยกตัวอย่าง ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุแปลงยาวกว่า 1 กิโลเมตร ติดถนนพหลโยธินฝั่งซ้ายมือก่อนเข้าเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามข้อเท็จจริงที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของโรงงงานยาสูบซื้อมาเพื่อปลูกใบยา แต่เนื่องจากโรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงต้องโอนที่ดินตกเป็นที่ราชพัสดุ

นายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ ด้านใบยา รักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว โรงงานยาสูบยังใช้ประโยชน์อยู่ ที่สำคัญได้ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพื่อปลูกใบยาขายต่อให้กับโรงงานจำนวนกว่า 100 ราย หากรัฐจะนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจริง ชาวบ้านอาจจะออกมาประท้วง

ด้านนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ขั้นตอนการคัดเลือกที่ดินรัฐที่จะตั้งเขตอุตสาหกรรมบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดอยู่ที่บอร์ดด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ทางจังหวัดต้องการแปลงที่ดินของเอกชน 2,200ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลละหารและตำบลโคกเคียน อำเภอยี่งอ ห่างศูนย์ราชการ 5 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าของที่ดินยืนยันว่าจะขายราคาเดิมไม่ขยับแต่อย่างใด ที่ไร่ละ 2.2 แสนบาท ซึ่งสะดวกต่อการเชื่อมโยงขนถ่ายสินค้า เพราะอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43

ส่วนนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ ทางทหารได้อนุมัติที่ดินที่ราชพัสดุจำนวน 1 แปลง เพื่อตั้งเขตอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนกว่า 8,000 ไร่ ซึ่งอยู่ติดด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า เขตอำเภอเมือง ครอบคลุมหมู่ที่ 8 -9 และ 10 ส่วนอีกแปลงที่บริเวณตำบลแก่งเสี้ยน เขตอำเภอเมืองเช่นเดียวกันจำนวนกว่า 10,000 ไร่ ทางทหารขอชะลอไว้ก่อน โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ใช้ที่ดินแปลงที่อนุมัติให้ไปจำนวนกว่า 8,000 ไร่ให้หมดก่อน

ขณะที่นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ขณะนี้ที่ดินแปลงที่เหมาะสมอยู่ที่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและการบริการ แต่จังหวัดมองว่าแปลงที่น่าสนใจที่สุด คือแปลงติดกับเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนมคำม่วน) เนื้อที่ 2,400 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ