Loading

ลาวปั้นเขตศก.พิเศษยกระดับแรงงานฝีมือ

วันที่ : 7 กันยายน 2558
ลาวปั้นเขตศก.พิเศษยกระดับแรงงานฝีมือ

สปป.ลาว เตรียมปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษครบ 25 แห่ง ยกระดับทักษะแรงงานให้มีฝีมือ

นายกิ่งโพธิ์แก้ว พรหมมหาชัย ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบัน สปป.ลาวมีแรงงาน 2.9 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งแผนผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในประเทศจะเป็นปัจจัยกดดันให้แรงงานต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเอง เนื่องจากจะได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้จากนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการยกระดับฝีมือแรงงานของ สปป.ลาวให้เป็นแรงงานฝีมือ ถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่ 8 (2559-2563) แล้ว ในอนาคตจะทำให้แรงงานชาวลาวมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น นั่นหมายถึงค่าแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่รายได้และคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งตามแผน สปป.ลาวตั้งเป้าจะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ 25 แห่ง จากปัจจุบันมี 11 แห่ง

ด้าน นายสีสุพัน แสงสะหวัน เจ้าของกิจการ บริษัท จำปาลาว กล่าวว่า ปัจจุบันลาวมีแรงงานไร้ทักษะประมาณ 70-80% ของแรงงานทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร ส่วนแรงงานฝีมือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่เคยไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย และกลับมาทำงานในประเทศ

สำหรับการลงทุนของเอสเอ็มอีไทยในลาว ปัจจุบันลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ร้านซ่อมเครื่องยนต์ รวมทั้งงานที่ต้องใช้เทคนิคและฝีมือ เป็นต้น

ที่มา : M2F