Loading

บิ๊กตู่สั่งปรับแผนเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 5 กันยายน 2558
บิ๊กตู่สั่งปรับแผนเขตศก.พิเศษ

นายกฯ สั่ง สนข.ปรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนใหม่ หวังลดความแออัด พร้อมไฟเขียวชงสร้างด่านที่บริเวณอรัญประเทศเพิ่ม 2 จุด ด้านรถไฟลั่นเปิดหวูดวิ่งรถขนสินค้า-คน เชื่อมไทยเขมรต้นปีหน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะหารือร่วมกับกรมทางหลวงชนบท กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใหม่ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับแผนใหม่เพื่อลดความแออัดด้านการค้า และการจราจรบริเวณด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 3 เดือน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเร่งรัดให้มีการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่เพิ่มเติมในบริเวณด่านอรัญประเทศ 2 จุด คือ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และบ้านไร่-โอเนียง พร้อมเตรียม ก่อสร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก 6 กิโล เมตร เพื่อเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจการค้าไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่กัมพูชา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน ต.ค. โดยใช้เวลาดำเนินงานและแล้วเสร็จภายใน 6-7 เดือน

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนข.จะต้องทำการจัดลำดับความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน และความพร้อมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแปลงที่ดินของรัฐ คาดว่าภาย ในสัปดาห์หน้า สนข.นำกลับมาเสนออนุกรรมการฯ อีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอให้ กนพ.พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 16 ก.ย.นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์