Loading

BOIยกเครื่องดึงทุนนอก เน้นเขตศก.พิเศษชงบอร์ด16นี้

วันที่ : 2 กันยายน 2558
BOIยกเครื่องดึงทุนนอก เน้นเขตศก.พิเศษชงบอร์ด16นี้

"บีโอไอ" เตรียมปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดอาจเสนอในการประชุมบอร์ดบีโอไอประเดิมครม.ใหม่นัดแรก 16 ก.ย.นี้ พร้อมชี้ช่องทางธุรกิจไทยไปลงทุน 5 ประเทศเป้าหมายอาเซียน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังเปิดงานสัมมนา เสริมฐาน -สร้างโอกาส-ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ว่าขณะนี้บีโอไอ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเร่งรัดการลงทุนภายใน ประเทศใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศให้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะสรุปได้ภายในเร็วๆ นี้

"การส่งเสริมฯก็จะมองตลาดในประเทศเป็นหลัก อาจจะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ออกมา เช่น มาตรการด้านภาษี พิจารณาสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับจากการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่จะเพิ่มประเภทกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ลงทุน จากปัจจุบันกำหนดไว้ 13 กลุ่มกิจการ" นางหิรัญญากล่าว

แหล่งข่าวจากบีโอไอ กล่าวว่า หลังจากมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีการประชุมบอร์ดบีโอไอนัดแรกในวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคาดว่าจะมีการเสนอเรื่องการปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ให้ประเทศไทยสามารถดึงดูด นักลงทุนต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

น.ส.ชลลดา อารีรัชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  บีโอไอ กล่าวว่า ภาวะการลงทุนไทยในต่างประเทศ จากสถิติล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2557 นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศกว่า 15,701.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกิจการที่ไทยออกไปลงทุนมากที่สุดเป็นกิจการการผลิต 45% ส่วนมากเป็นการผลิตอาหารและธุรกิจการเงินการธนาคาร การประกันภัย 13% และกิจการการขนส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 11%

ทั้งนี้ ในอาเซียน กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย (CLMVI) เป็นกลุ่มประเทศที่เหมาะเข้าไปลงทุนมาก เพราะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงถึงเฉลี่ยปีละ 10% มีการค้าเติบโตเฉลี่ยปีละ 16% และมีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ปี2553-2556 จากต่างประเทศรวมกว่า 1.17 แสนล้านบาท และเติบโตต่อเนื่องถึง 9% ต่อปี จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจ และกำลังซื้อเติบโตเร็วมาก

"การดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศในอนาคต (ปี 2559) บีโอไอมีแผนที่จะนำคณะนักธุรกิจไทยไปสำรวจลู่ทางการลงทุนรวมประมาณ 20 ครั้ง ส่วนใหญ่จะไปประเทศเป้าหมาย ซึ่งก็คือ กลุ่ม CLMVI โดยจากสถิติที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเกิดการลงทุนจริงประมาณ 20% ของผู้ที่เข้าอบรมทั้งหมด" น.ส.ชลลดากล่าว

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน