Loading

ลาวปั้น 25 เขต ศก.พิเศษ หัวหอกดูดเงินลงทุนต่างชาติ

วันที่ : 20 สิงหาคม 2558
ลาวปั้น 25 เขต ศก.พิเศษ หัวหอกดูดเงินลงทุนต่างชาติ

นอกเหนือจากศักยภาพด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของ สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาลใช้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

เวียงจันทน์ ไทมส์ รายงานว่า บริษัทจำนวนมากมุ่งหาประโยชน์จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (SEZs) ใน สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ในช่วงปี 2554-2563

โดยรัฐบาลระบุว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวถูกกำหนดมาเพื่อให้เป็นเมืองใหม่ที่ทันสมัยครบวงจร โดยใช้นโยบายส่งเสริมพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจการเงิน มีความสงบปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนเขตเศรษฐกิจเฉพาะกำหนดให้เป็นเขตที่เน้นหนักด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก เขตตัวเมืองท่องเที่ยว และเขตการค้าปลอดภาษี เป็นต้น

ขณะนี้มีภาคธุรกิจสนใจเข้ามาลงทุนใน SEZs ราว 213 บริษัท มีเงินจดทะเบียนแล้ว 4,200 ล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าแผนการลงทุนในอนาคตอีก 17,390 ล้านดอลลาร์ โดยสำนักเลขาฯคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งชาติลาว (NCSEZ) ระบุว่า ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1,190 ล้านดอลลาร์ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว มากที่สุด ได้แก่ จีน (95 บริษัท) ตามมาด้วย ไทย (17 บริษัท) ญี่ปุ่น (14 บริษัท) เวียดนาม (5 บริษัท) และมาเลเซีย (5 บริษัท) โดยส่วนใหญ่ 43% ของการลงทุนจะอยู่ในภาคการบริการ อีก 30% จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม และส่วนที่เหลือจะอยู่ในเซ็กเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ตัวอย่าง บริษัทนิคคอนจากญี่ปุ่น ตัดสินใจ สร้างฐานการผลิตใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพื่อมุ่งเสริมสายการผลิตกล้องดิจิทัล SLR และต้องการลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบริษัทโตโยต้า และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ที่เริ่มย้ายฐานการผลิตไปยัง สปป.ลาว

แน่นอนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ไม่ได้ ดึงดูดเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการลงทุนจากบริษัทท้องถิ่นด้วย

ปัจจุบันมีบริษัทท้องถิ่นที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 22% ของจำนวนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยรัฐบาล สปป.ลาวพยายามเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ เพื่อผลักดันการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป.ลาวในอนาคต

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น ส่วนหนึ่งของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างงานสำหรับคนท้องถิ่นผ่านความทันสมัยและการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าให้เพิ่มความแข็งแกร่งในภาคบริการและอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรและป่าไม้ค่อย ๆ ลดบทบาทลง

เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท ปัจจุบันมีแรงงานกว่า 11,320 คน ที่เป็นลูกจ้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ซึ่ง 4,229 เป็นคนลาว และจำนวนที่เหลือเป็นแรงงานต่างชาติ

รัฐบาล สปป.ลาวตั้งเป้าว่า จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้อีก 25 แห่ง ภายในปี 2563 โดยหวังว่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวให้ขยายตัวเร็วขึ้น ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว มีทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย

1) เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ 2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ในแขวงสะหวันนะเขต 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ในแขวงบ่อแก้ว 4) เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนคำ ในแขวงหลวงน้ำทา 5) เขตเศรษฐกิจพิเศษดงโพสี ของกลุ่มลองแถ่ง กอล์ฟ 6) เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว ในแขวงคำม่วน 7) เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ- ญี่ปุ่น ในแขวงจำปาสัก 8) เขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมและการค้าโนนทอง ในนครหลวงเวียงจันทน์ 9) เขตพัฒนาไชสถาน นครหลวงเวียงจันทน์ 10) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี นครหลวงเวียงจันทน์ และ 11) เขตเศรษฐกิจพิเศษไซยะบุรี

การพัฒนาประเทศของ สปป.ลาวสู่ความทันสมัย เป็นเรื่องที่น่าจับตาใน 2 มิติด้วยกัน คือ การรุกเข้ามาของทุนต่างประเทศ ทั้งจากจีน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และมิติที่สอง คือ ไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีความได้เปรียบสูง เพราะกระแสความนิยมสินค้าจากไทย น่าเสียดายหากนักลงทุนไทยยังไม่กระตือรือร้นการผูกสัมพันธ์ฉันคู่ค้า และในอนาคต ลาวอาจกลายเป็น "นครแห่งความทันสมัย" ด้วยพลังงานไฟฟ้ามูลค่ามหาศาล และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จะทำให้ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นของอาเซียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ