Loading

คลังสั่งธนารักษ์เร่งงาน 4เรื่องเสร็จในรัฐบาลนี้

วันที่ : 3 เมษายน 2558
คลังสั่งธนารักษ์เร่งงาน 4เรื่องเสร็จในรัฐบาลนี้

          คลังสั่งธนารักษ์เร่ง 4 มาตรการดันเศรษฐกิจ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายกรมธนารักษ์เร่งด่วน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้กรมธนารักษ์เข้าไปจัดหาพื้นที่ 2 แห่ง คือ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และแม่สาย จ.เชียงราย ทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่และดึงเอกชนเข้ามาบริหาร ซึ่งจะต้องทำเป็นเรื่องเร่งด่วน

          สำหรับนโยบายเรื่องที่ 2 คือมอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปเร่งจัดสรรพื้นที่ตามแนวทางหลวง เพื่อพัฒนาเป็นจุดพักรถขนาดใหญ่ 41 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นจุดพักรถที่มีร้านค้าให้บริการด้วย 13 แห่ง และพักรถเพียงอย่างเดียว 28 แห่ง โดยในหลักการจะมีการว่าจ้างเอกชนเข้ามาบริหารพื้นที่ และกำหนดสัญญาว่าจ้างรวมทั้งแนวทางการบริหารพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วใน จ.นครราชสีมา โดยกรมธนารักษ์ต้องไปกำหนดจุดให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้

          นโยบายเรื่องที่ 3 การใช้ประโยชน์จากการเช่าพื้นที่มักกะสันที่กรมธนารักษ์จะรับโอนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 490 ไร่ มาพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่แก้มลิง และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมจะหารือกับ รฟท. ในวันที่ 8 เม.ย. เพื่อพิจารณาว่าจะตีมูลค่าที่ดินมาหักภาระหนี้ได้เท่าใด จากปัจจุบัน รฟท.มีภาระหนี้ค้างจ่ายกระทรวงการคลังกว่า 8 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่ามูลค่าพื้นที่จะไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท

          นโยบายเรื่องที่ 4 ให้กรมธนารักษ์ไปพิจารณาที่ราชพัสดุขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ยังไม่มีการพัฒนา เช่น พื้นที่ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เช่น ท่าอากาศยานสงขลา อ.หาดใหญ่ ให้นำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์ม เหมือนในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกตามนโยบายรัฐบาล

          สำหรับเรื่องเร่งด่วนอื่นๆ คือ รวมถึงการดำเนินงานที่ยังค้างอยู่ เช่น การประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ การดูแลปริมาณเหรียญ และออกเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกต่างๆ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์