Loading

อสังหาชงคลังแก้7ข้อภาษีที่ดินใหม่ 3สมาคมเข้าถกอ้อนที่ยื่นจัดสรรขอปลอดภาษี5ป

วันที่ : 25 ธันวาคม 2557
อสังหาชงคลังแก้7ข้อภาษีที่ดินใหม่ 3สมาคมเข้าถกอ้อนที่ยื่นจัดสรรขอปลอดภาษี5ปี

          3 สมาคมอสังหาฯ ถกคลังก่อนคลอดกฎหมายภาษีที่ดิน แนะตีกรอบที่ดินเปล่าเสียภาษีปกติ

          นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เชิญ 3 สมาคมวงการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง โดยมี 7 ประเด็นสำคัญ 1.ควรมีช่วงเวลาสำหรับการยกเว้นการจัดเก็บ 2.กฎหมายควรยืดหยุ่น เปิดกว้างให้ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม หรือชะลอการเติบโตของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ 3.ท้องถิ่นใดเป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม หรืออนุรักษ์ รัฐควรมีมาตรการสนุนเป็นกรณีพิเศษ

          สำหรับประเด็นที่ 4 กรณีสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร หรือนิคมอุตสาหกรรม ควรยกเว้นภาษีในส่วนที่เป็นระบบสาธารณูปโภค เพราะผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางเพื่อดูแลสาธารณูปโภคในโครงการเอง 5.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อการศึกษา ควรมีอัตราที่แตกต่างกับอาคารเพื่อพาณิชย กรรมอื่นๆ 6.ควรทบทวนโครงสร้างภาษีในการเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ เมื่อมีการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ แล้ว

          นอกจากนี้ ข้อ 7.ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น กำหนดกรอบเวลาในการยกเว้นภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างให้กับที่ดินจัดสรรที่ยื่นมีการขออนุญาตจัดสรรแล้ว เช่น ที่ดินจัดสรรที่ขออนุญาตแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาให้เสร็จภายใน 5 ปี หลังจากนั้นจึงเสียภาษีที่ดินฯ ตามปกติ ส่วนที่ดินที่ซื้อไว้เป็นสต๊อก แต่ไม่ขออนุญาตต้องเสียภาษีตามปกติ เป็นต้น เพราะที่ดินถือเป็นวัตถุดิบของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์