Loading

กคช.ลุยจัดทีมขายบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 17 ธันวาคม 2557
กคช.ลุยจัดทีมขายบ้านเอื้ออาทร

          นายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า ล่าสุด การเคหะแห่งชาติสามารถขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2558 คือเดือน 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ทำยอดขายได้กว่า 1,904 หน่วย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งปีงบประมาณ 8,390 หน่วยโดยแบ่งเป็นโครงการที่จะซื้อจะขาย 1,550 หน่วย และการเช่าซื้อ 354 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.69 ในส่วนโครงการเคหะชุมชนในปีงบประมาณนี้มีเปาหมายการขาย 545 หน่วย ยอดขายสิ้นสุด ณ วันที่ 31ตุลาคม ขายได้ 98 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.98 ของจำนวนทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่ การเคหะฯ พอใจ ทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน เพราะเป็นการขายที่เปิดขายปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนนับจากนี้ไปก็จะเปิดขายที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานดูแลชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ 80 กว่าแห่ง

          นายสุภัคร กล่าวว่า การขายโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการเคหะชุมชนนับจากนี้ไป จะมีวิธีการขายคือ ทีมการตลาดของการเคหะแห่งชาติที่ขายอยู่ตลอดทุกวันทำการ และการจ้างให้บริษัทเอกชนนำไปบริหารการขายภายใต้การตั้งเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติและล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่มีรวมกว่า 80 กว่าแห่งทั่วประเทศ เข้ามาช่วยขายโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการเคหะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วกับทั้งลูกค้าที่ซื้อโครงการและการขายโครงการของการเคหะแห่งชาติด้วยการมอบให้กับสำนักงานดูแลชุมชน ในการช่วยงานทั้งบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน ในครั้งนี้

          นายสุภัคร กล่าวว่า จะช่วยให้การทำงานด้านการขาย โครงการของการเคหะฯ คล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงทำให้ทีมการตลาด มีทีมงานมาช่วยขายเพิ่มขึ้นซึ่งทางสำนักงานดูแลชุมชนจะช่วยได้มากเพราะมีความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดกับลูกค้าในพื้นที่มากกว่า ตลอดจน พนักงานของสำนักงานชุมชนก็ไม่ต้องรอแค่ตอบคำถามลูกค้าเท่านั้นเมื่อลูกค้ามาถามก็สามารถขายโครงการได้เลยทันทีพร้อมทำสัญญา

          สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้า สายสีต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่าง การทำเอกสารเพื่อยื่นเข้าให้ ครม.พิจารณาในเดือนมีนาคม 2558 นี้ รูปแบบโครงการต่างๆ เป็นอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม-สีแดงชมพูย่านร่มเกล้า,โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สีม่วง ย่านประชานิเวศ, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ย่านลำลูกกาคลอง 2 และโครงการรถไฟฟ้าช่วงเชื่อมต่อขยาย บางปู

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง