Loading

อสังหาเฮ สผ.แก้โจทย์สิ่งแวดล้อม ปล่อยผี อีไอเอ 500คอนโดโลว์ไรส

วันที่ : 6 ตุลาคม 2557
อสังหาเฮ สผ.แก้โจทย์สิ่งแวดล้อม ปล่อยผี อีไอเอ 500คอนโดโลว์ไรส์

สผ.ให้อำนาจ กทม.-7 จังหวัดไฟเขียวอีไอเอคอนโดฯโลว์ไรส์ 8 ชั้น ไม่เกินหมื่นตร.ม.บ้านจัดสรร 500 แปลง หรือเกิน 100 ไร่ขึ้น หวังลดงานค้างได้ 50% จากปีละ 600 โครงการ "สมาคมอาคารชุดฯ-แอล.พี.เอ็น.ฯ" ขานรับ แต่ห่วงมาตรฐานพิจารณาไม่เหมือนกัน

ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากนโยบาย สผ.ที่ต้องการกระจายอำนาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานอีไอเอ) ให้กับท้องถิ่น โดยปัจจุบัน สผ.มีรายงาน อีไอเออีกประมาณ 200 โครงการ อยู่ในคิวรอการพิจารณา ส่งผลให้เกิดปัญหางานกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ล่าสุดเมื่อ 25 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ สผ.กระจายอำนาจพิจารณารายงานอีไอเอ สำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยแบบโลว์ไรส์ที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น หรือ 23 เมตร และมี พื้นที่อาคารไม่เกิน 1 หมื่นตารางเมตร และโครงการจัดสรรตั้งแต่ 500 แปลง หรือเกินกว่า 100 ไร่ขึ้นไป

นำร่องกรุงเทพฯ-7 จังหวัด

โดยนำร่องพื้นที่กรุงเทพฯและภูมิภาคอีก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต จะให้ทางจังหวัดเป็นผู้อนุมัติเอง ซึ่งคัดเลือกจากจังหวัดที่มีโครงการขออนุญาตก่อสร้างจำนวนมากและเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน

"ปีที่ผ่านมาเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมมีการพิจารณารายงานอีไอเอจากทั่วประเทศทั้งปี 500-600 โครงการ มีเรื่องเข้าที่ประชุมต่อปีประมาณ 1 พันครั้ง เพราะผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์หันมาพัฒนาคอนโดฯแนวรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามกระแสความนิยม บางโครงการไม่ผ่านรอบแรกก็ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ และส่งเข้ามาพิจารณารอบที่ 2 ทำให้รายงานจากทั่วประเทศมากระจุกตัวเป็นคอขวดอยู่ที่ สผ."

ดร.เกษมสันต์กล่าวต่อว่า เมื่อกระจายอำนาจปริมาณว่าจำนวนรายงานที่จะต้องพิจารณาต่อปีจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือปีละ 250-300 โครงการ ต่อไปการพิจารณารายงานจะเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนาน จากเดิมต้องรอคิวเอาเรื่องเข้าที่ประชุม 25-30 วัน น่าจะลดลงเหลือ 7-10 วัน โดย เฉพาะโครงการใน 7 จังหวัดนำร่อง จะไม่ต้องมาต่อคิวรอพิจารณาร่วมกับโครงการในกรุงเทพฯ เพราะต่อไป สผ.จะทำหน้าที่เฉพาะตรวจรายงานและให้ความเห็น เบื้องต้นเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการพิจารณารายงานอีไอเอว่าจะอนุมัติหรือไม่จะส่งให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

คาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีสถานะเป็นประธาน คชก. จากนั้น สผ.จะนัดหมายเชิญผู้แทนแต่ละจังหวัดมารับฟังสรุปเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและแนวทางการพิจารณารายงานอีไอเอ

เตรียมเพิ่มพื้นที่กระจายอำนาจ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้ง คชก.ประจำจังหวัดสาขาต่าง ๆ รวม 8 คน เช่น ด้านผังเมือง ที่ดิน สถาปัตย์ ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณารายงานอีไอเอ ซึ่งอาจ มาจากหน่วยงานราชการและนักวิชาการ โดยให้เสนอรายชื่อมาที่ สผ.เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา เนื่องจากได้จัดทำเป็นคู่มือหลักปฏิบัติ (Code of Practice) ให้ทางจังหวัดยึดเป็นแนวทางพิจารณา

"สผ.มีนโยบายขยายผลการกระจาย อำนาจให้กับจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยขณะนี้มีจังหวัดที่มีความพร้อมได้หารือ เข้ามาและอยู่ระหว่างพิจารณา โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในแต่ละภูมิภาค อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา ฯลฯ ส่วนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หรืออาจมอบหมายให้รองนายกฯทำหน้าที่แทน"

ดร.เกษมสันต์กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมยังมีมติต่ออายุประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงา และกระบี่ออกไปอีก 5 ปีนับจากปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และไม่ให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ การกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานอีไอเอ การกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

อสังหาฯห่วงมาตรฐานพิจารณา

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า เป็นเรื่องดีที่ สผ.กระจายอำนาจการพิจารณารายงานอีไอเอให้ กทม.และอีก 7 จังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมเคยเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา สผ.มีงานล้นมือ

ทั้งนี้หลังจาก ดร.เกษมสันต์กลับมาเป็นเลขาฯ สผ.อีกครั้ง พบว่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา การพิจารณารายงานอีไอเอ เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอว่าให้ปรับเกณฑ์การพิจารณาบางเรื่องที่อาจจะไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ เช่น การกำหนดตำแหน่งบันไดหนีไฟต้องอยู่ข้างลิฟต์, การกำหนดตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ ใต้อาคาร ฯลฯ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หาก สผ.กระจายอำนาจการพิจารณารายงานอีไอเอ น่าจะทำให้การอนุมัติรายงานเร็วขึ้น จากปัจจุบันหากรวมกับเวลาที่บริษัทที่ปรึกษา ทำรายงานด้วย จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-8 เดือน หากลดลงเหลือ 3-4 เดือนได้จะเป็น ผลดี

อย่างไรก็ตามเป็นห่วงเรื่องเกณฑ์การพิจารณารายงานของ คชก.ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาตลอดคือลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้รายงานไม่ได้รับการอนุมัติคือ คชก.มีเกณฑ์การพิจารณาใหม่ ๆ ออกมาเพิ่มเติม

แหล่งข่าวจากบริษัทพัฒนาที่ดินรายหนึ่งเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงของโครงการที่ขอรายงานอีไอเอคือมีกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ล่าสุดโครงการของบริษัทไม่ผ่านอีไอเอเพราะให้กลับมาทำแผนติดตั้งสัญญาณดิจิทัลที่ช่องจอดรถในอาคารทุกช่อง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่จอดรถว่าง หรือเต็ม ซึ่งสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ