Loading

สศค.ดึงพรบ.ภาษีที่ดินฯ รอหารือรมว.คลังอีกครั้

วันที่ : 1 ตุลาคม 2557
สศค.ดึงพรบ.ภาษีที่ดินฯ รอหารือรมว.คลังอีกครั้ง

          นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังยังไม่เสนอให้ครม.พิจารณาเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากยังมีเรื่องที่ต้องหารือรายละเอียดกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลังอีกครั้ง เพราะยังมีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันอยู่บ้าง เช่น เรื่องข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีที่จะจัดเก็บว่าควรเป็นอย่างไร

          ทั้งนี้หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น ที่ได้ข้อสรุปแล้วคือ หลังจากประกาศใช้กฎหมายจะให้เวลาแก่ประชาชน 2 ปี ในการปรับตัว รวมถึงจะต้องกำหนดบทเฉพาะกาล เกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย ว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใดบ้าง ที่จะต้องเก็บภาษี หรือไม่เก็บภาษี และภาครัฐจะดำเนินการเก็บภาษีได้ ก็ต่อเมื่อทำราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลงครบทั้ง 30 ล้านแปลงแล้ว จากปัจจุบันดำเนินการจัดทำราคาประเมินที่ดินไปแล้ว 7 ล้านแปลง

          "การจัดทำราคาประเมินแบบรายแปลงนั้น รมว.คลัง ต้องการให้กรมธนารักษ์ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 30 ล้านแปลงภายใน 1 ปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเชื่อว่าจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่กรมธนารักษ์ดึงเข้ามาใช้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะช่วยให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้"

          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล เพราะต้องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีการถือครองทรัพย์สิน ลดการกักตุน และเก็งกำไรที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์