Loading

แก้กฎที่ดินรอบสวนหลวงร.

วันที่ : 2 กันยายน 2557
แก้กฎที่ดินรอบสวนหลวงร.9

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณสวนหลวง ร.9 และพื้นที่โดยรอบ ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง ซึ่งแต่เดิมพื้นที่โดยรอบสวนหลวง ร.9 จะมีการควบคุมพื้นที่ในแนวโดยรอบสวนทั้งหมด

          นายเกรียงพลกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนจากเจ้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าว ให้ปลดล็อกพื้นที่โดยรอบ ซึ่ง กทม.ก็พยายามแก้ไขปรับข้อบัญญัติการควบคุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่ถูกกระทบ ลิดรอนสิทธิมากนัก 1.โดยจะปรับลดพื้นที่ไข่แดง เพื่อรักษาภูมิทัศน์ของพื้นที่ ซึ่งจากเดิมกำหนดพื้นที่ไข่แดงรอบสวนหลวง ร.9 จะมีพื้นที่กินบริเวณกว้าง กทม.จะปรับลดให้เหลือเพียงประมาณ 300 เมตรในแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก โดยรอบพื้นที่เท่านั้น 2.ปรับพื้นที่ที่จากเดิมกำหนดพื้นที่โดยรอบสวน ให้สร้างบ้านเดี่ยวได้เท่านั้น แต่จะปรับแก้ข้อบัญญัติให้สามารถสร้างบ้านแฝด ทาวน์ เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยรวมได้ แต่พื้นที่รวมต้องไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 3.ปรับข้อจำกัดด้านความสูงของอาคาร ที่จากเดิมให้อาคารสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร 23 เมตร และ 45 เมตร ตามลำดับของพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน