Loading

ลุยสร้างบ้านคนจน คสช.เคาะแผนลงทุน 4 ปี 3.42 หมื่นล้าน ประเดิมปีแรก1.64 หมื่นหน่ว

วันที่ : 27 สิงหาคม 2557
ลุยสร้างบ้านคนจน คสช.เคาะแผนลงทุน 4 ปี 3.42 หมื่นล้าน ประเดิมปีแรก1.64 หมื่นหน่วย

          คสช.ไฟเขียวเดินหน้าโครงการบ้านคนจน 4 ปี 3.42 หมื่นล้านบาท ประเดิมปีนี้ 1.64 หมื่นหน่วย

          พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบกและทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช.มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557-2560 ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยเห็นชอบการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย 4.9 หมื่นหน่วยวงเงินลงทุน 3.42 หมื่นล้านบาท

          ทั้งนี้ จะเป็นการลงทุนในปีงบประมาณ2557 รวม 38 โครงการ 16,446 หน่วยมูลค่าลงทุน 9,577 ล้านบาท โดยจะแยกเป็นเงินอุดหนุนรวม 1,249 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุม คสช.ได้อนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเงินกู้ 7,113 ล้านบาท เป็นรายได้ของกคช.เอง 1,214 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว

          "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้กำชับว่าตามโครงการนี้ผู้มีรายได้น้อยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ให้มีการพิจารณาผังเมืองให้เหมาะสม และให้การลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้วย" พ.อ.วินธัย กล่าว

          สำหรับโครงการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้พิจารณาให้การเห็นชอบแล้ว

          นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการให้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนระดับล่าง หรือที่ชุมชนแออัดในอนาคต ทางภาครัฐจะร่วมกับกทม. และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดหาอาคารสถานที่ที่มีความเหมาะสมไม่ให้เกิดความแออัดกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่น แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช.คงต้องพยายามให้มีเพิ่มเติม เพื่อควบคุมความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

          ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษก คสช.กล่าวว่า คสช.ยังมีมติอนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มเติมของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)มูลค่าลงทุน 1.08 หมื่นล้านบาทโดยเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและขยาย4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ กปภ.รังสิตกปภ.สมุย กปภ.หาดใหญ่-สงขลา และ กปภ.ปทุมธานี โดยในส่วนของ กปภ.สมุยนั้นให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการลงทุน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์