Loading

เลือก เกษมบัณฑิต ทำมาตรฐานอสังหาฯ โฟกัส 2 สายงาน 10 อาชีพ 5 ก.ย. ดีเดย์ฟังประชาพิจารณ

วันที่ : 27 สิงหาคม 2557
เลือก เกษมบัณฑิต ทำมาตรฐานอสังหาฯ โฟกัส 2 สายงาน 10 อาชีพ 5 ก.ย. ดีเดย์ฟังประชาพิจารณ์

          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดสมรรถนะวิชาชีพและใช้เป็นเกณฑ์ทดสอบ รับรองมาตรฐานและใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ขณะนี้ได้ทำมาตรฐานและสมรรถนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนยกร่างฯและประกาศมาตรฐาน โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายนนี้ที่กรุงเทพฯ จากนั้นจะเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ และจะนำไป ทดสอบเพื่อให้การรับรองและออกใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 สายงาน 10 อาชีพ ได้แก่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการ, สาขาการบริหารโครงการ, สาขาการขายและตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสายงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

          ดร.เสนีย์กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ และการทำงานร่วมกับองค์กรและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคม อสังหาริมทรัพย์ฯ สมาคมนายหน้าฯ ของสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BIRD) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มานานจึงมั่นใจว่ามาตรฐานและสมรรถนะที่ออกมา จะมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบและให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่ TPQI กำหนด และเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ ก่อนจัดทำได้มีการศึกษามาตรฐานและสมรรถนะต่างๆ ของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ มาศึกษาและปรับใช้ด้วย

          "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเซ็กเตอร์ ที่ใหญ่ ในอดีตมีประสบการณ์ก็ทำ โครงการมูลค่าร้อยล้านได้ แต่ตอนนี้ ทั่วโลกพูดถึงสมรรถนะ การแข่งขันในเออีซี คนที่อยู่ในอาชีพนี้ต้องมีทักษะเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานและสมรรถนะจะบอกได้ว่าคุณมีทักษะระดับไหน ด้านไหนที่ขาดอยู่ ก็ไปอบรมเพิ่มเติมแล้วกลับมาสอบ สอบผ่านก็จะได้ประกาศนียบัตรรับรองนำไปขอปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน ส่วนนายจ้างก็ได้คนที่มีทักษะความรู้ที่ตรงตามสายงาน สถาบันการศึกษาใช้มาตรฐานไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่จบแล้วสามารถทำงานได้เลย" รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนฯ ม.เกษมบัณฑิตกล่าว

          นายวีระชัย ศรีขจร ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า TPQI ขณะนี้มีกลุ่มอาชีพที่ทำเสร็จไปแล้ว  14 กลุ่มอาชีพ ปีนี้ตั้งเป้าไว้ 20 กลุ่มอาชีพ หนึ่งในนั้นคือกลุ่มวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้จัดทำ ซึ่งเหตุที่เลือกเกษมบัณฑิตเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพ อสังหาฯ มานาน เชื่อว่ามาตรฐานที่ออกมา จะเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและการนำไปใช้จัดทำหลักสูตรหรือ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาได้ตามกรอบที่กำหนด และว่า ที่เลือกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ดี แต่เนื่องจากต้องแข่งขันกับอาเซียน แข่งกับทั่วโลก ทักษะฝีมือและความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะแข่งขันได้ จึงต้องทำมาตรฐานและกำหนดสมรรถนะแล้วก็มาวัดกันว่าทักษะด้านไหนที่มีแล้ว ด้านไหนต้องปรับปรุงหรือต่อยอดให้สูงขึ้น ผอ.TPQI กล่าวตอนท้าย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน