Loading

กรุงไทยลดเป้าNPA กรุงเทพฯยอดขายต

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2557
กรุงไทยลดเป้าNPA กรุงเทพฯยอดขายตก

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยอดขายทรัพย์ NPA ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลใน ไตรมาสแรกลดลง 25% เทียบกับปีที่ผ่าน มา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาทาง ด้านการเมือง ธนาคารจึงปรับลดยอดขายทรัพย์เอ็นพีเอทั้งปีอยู่ที่ 8,000-10,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาท เมื่อปีที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองในภูมิภาคต่างๆได้รับผลกระทบบ้างแต่ยอดขายยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะแนวชายแดนทั่วประเทศและเมืองท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  "ต้องยอมรับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนในต่างจังหวัดมีทิศทางการขายที่ดีกว่าในกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นได้จากยอดขายทรัพย์ NPA ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดที่ผ่านมา สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆในภาคเหนือและอีสานได้ประมาณ 80% ของยอดขายทั้งหมด เนื่องจากมีประชาชนให้ความสน ใจซื้อสูงสุด นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งจากประเทศจีน รัสเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน ให้ความสนใจ NPA ประเภทอาคารและโรงแรมหลายแห่ง มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนารองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงปี 2558" นายสุชาติกล่าว  นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่มีธุรกิจต่อเนื่องกับ NPA มาเป็นพันธมิตรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ซื้อ NPA ของธนาคาร เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้