Loading

บสส.โชว์รายได้เพิ่ม145% เร่งปรับหนี้-ซื้อทรัพย์เติ

วันที่ : 20 มกราคม 2557
บสส.โชว์รายได้เพิ่ม145% เร่งปรับหนี้-ซื้อทรัพย์เติม

บสส.เผยผลงานปี 56 มีรายได้ 9.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 145% ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขาย NPA ส่งเงินคืนกองทุนฟื้นฟูได้ 1.69 หมื่นล้าน ปีนี้เร่งปรับโครงสร้างขายทรัพย์ทอดตลาด และเดินหน้าซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริการเพิ่ม

 

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ผลการดำเนินงานบสส.ในปี 2556 นั้น สามารถนำส่งเงินสดคืนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ถึง 16,890 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือคิดป็น 112.05% ของเป้าหมาย

 

ทั้งนี้ บสส. มีเงินสดเรียกเก็บกว่า 18,200 ล้านบาท โดย 60% มาจากการบริหารพอร์ตบสท. ซึ่งเป็นพอร์ตใหม่ที่บสส. เพิ่งซื้อคืนมาเมื่อปลายปี 2555 และในจำนวนนี้กว่า 40% มาจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเอง ปี 2556 จึงเป็นปีที่ 8 ที่เราสามารถส่งเงินสดคืนกองทุนได้เกินกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จนถึงสิ้นปี บสส. ส่งเงินสดคืนกองทุนรวมแล้วกว่ากว่า 179,200 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ทั้งปีบสส. ส่งคืนลูกหนี้เข้าระบบเศรษฐกิจปกติ ผ่านการปิดบัญชี และไถ่ถอนหลักประกันคืนไปทั้งสิ้น 3,756 ราย คิดเป็น มูลค่าทางบัญชี 28,356 ล้านบาท เป็น ลูกหนี้ในพอร์ตเดิม 3,228 ราย มูลค่าทางบัญชี 9,854 ล้านบาท และพอร์ตบสท. 528 ราย คิดเป็นมูลค่าทางบัญชี 18,502 ล้านบาท ซึ่งผลการบริหารพอร์ตบสท. ทั้ง NPL และ NPA เราสามารถทำกำไรได้ระดับที่ดีมาก ส่วนการบริหารพอร์ตเดิมก็สามารถรักษาประสิทธิภาพการรับชำระหนี้ (Recovery Rate)ได้ในระดับที่ดีขึ้นเล็กน้อย

 

ด้านรายได้มีจำนวนกว่า 9,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 145% โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรที่ได้จากการขาย NPA ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าเมื่อปิดงวดบัญชีจะมีกำไรสุทธิในปี 2556 สูงถึง 19,400 ล้านบาท

 

ณ สิ้นปี 2556 บสส. มีสินทรัพย์ตามมูลค่ารับโอนคงเหลือ 433,120 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) 421,087 ล้านบาท คิดเป็น 97% และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 12,033 ล้านบาท คิดเป็น 3%

 

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานปี 57 บสส. จะเน้นการติดตามและคลี่คลายปัญหาให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนล้มละลายที่มีจำนวนมาก ทั้งผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และเดินหน้าขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย ขณะเดียวกันการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆ เข้ามาบริหารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการในไม่ช้า เพราะผลจากการบริหารพอร์ตบสท. จนเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เรามีวงเงินซื้อสินทรัพย์กองใหม่มากพอสมควร

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน