Loading

กคช.เดินหน้าขายโครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเท

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2556
กคช.เดินหน้าขายโครงการบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ

การเคหะแห่งชาติ  เดินหน้าขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั่วประเทศ พร้อมลุยหารายได้เพิ่มจากโครงการให้เช่าคอนโดมั่นใจลูกค้าการเคหะฯยังต้องการบ้านอีกเพียบ

 

นางพรรรณสุภา  ยุทธภัณฑ์บริภาร  รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เปิดเผยความคืบหน้าในการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ในปีงบประมาณ  2557  ซึ่งเริ่มไตรมาสแรกมาได้ 1 เดือนเศษ แล้วว่า ปีงบประมาณนี้ มีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่รอสำหรับขายทั้งสิ้น  19,000 หน่วย   โดยรวมถึงส่วนที่รอการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 3,500 หน่วย ซึ่งส่วนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จนี้ มียอดจองจากลูกค้าหมดแล้ว  นอกนั้นก็จะมีโครงการที่ การเคหะฯ รับซื้อคืนมาจากสถาบันการเงินทุกเดือนในกรณีที่ลูกค้าไม่มีกำลังผ่อนตามกำหนดเวลา  อย่างไรก็ตาม การขายโครงการดังกล่าวทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นโครงการของบ้านเอื้ออาทร ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจำนวนมากขณะนี้การเคหะฯแก้ปัญหาเป็นรายโครงการจึงสามารถตอบสนองลูกค้าทั้งราคาและสินค้าได้ในงบประมาณที่ลูกค้ามีได้จริง

 

นอกจากการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว  การเคหะแห่งชาติ ยังคงต้องเร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้คือ การเร่งรัดหารายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นจากอาคารเช่าที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวนกว่า 50,000 หน่วย ซึ่งการเคหะฯ ต้องทำเรื่องการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับค่าเช่า หาผู้เช่าให้ครบ และการจัดประโยชน์จากพื้นที่ว่างของการเคหะฯที่มีอยู่ ให้มีคนมาซื้อหรือเช่า เพื่อนำรายได้เข้ามายังการเคหะฯ ตลอดจนการติดตามหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ และทั้งหมดเป็นอีกช่องทางหนึ่งของรายรับ ที่นอกเหนือจากการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการอื่นๆ  โดยในส่วนนี้ทั้งหมดจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ที่มาจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่การขายบ้าน  นอกจากการหารายได้แล้ว การเคหะแหงชาติ ก็มีแผนลดรายจ่ายขององค์กร  โดยมีเป้าหมายให้ลดค่าใช้จ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

 

นางพรรรณสุภา กล่าวถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในแนวรถไฟฟ้าร่วมกับรฟม. ว่า ล่าสุดขณะนี้การเคหะแห่งชาติและทางรฟม. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทร่วมกันอยู่  ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ 2557 นี้ ก็จะต้องนำเสนอกระทรวงฯ และนำเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ที่มา: http://www.siamturakij.com

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ