Loading

นักวิชาการชี้ต้องปรับผังเมืองกรุงรับ2.2ล

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2556
นักวิชาการชี้ต้องปรับผังเมืองกรุงรับ2.2ล.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา นายวิชัย สุวรรณบรรณ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำกัดเป็นประธานการจัดงานสัมมนา "สองล้านล้านจุดเปลี่ยนอสังหาปี57" โดยมี นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมสัมมนา โดยนายยงสิทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร และการแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาเป็นการใช้ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งการพัฒนาการเดินทางจำเป็นต้องทำในรูปแบบ 2 ทาง คือผู้เดินทางเข้าและออกเมืองมีสัดส่วนที่เหมาะสมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาเมืองโดยการกระจายความเจริญออกสู่นอกเมืองเพื่อให้เกิดความสมดุลของการเดินทาง ด้านนายอิสระ กล่าวว่า โครงการ 2 ล้านล้าน จะเป็นจุดเปลี่ยนของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ในส่วนของผังเมืองรวมของกรุงเทพฯก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเมือง เนื่องจากหากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าออกนอกเมืองโดยผ่านพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านผังเมืองทำให้ไม่สามารถพัฒนาที่ดินได้ อีกทั้งยังมีกฎหมายบางอย่างที่มีความล้าสมัย จึงควรมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์