Loading

สมาคมนายหน้าอสังหาฯเร่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มทักษะอาชีพนายหน้

วันที่ : 30 ตุลาคม 2556
สมาคมนายหน้าอสังหาฯเร่งสร้างมาตรฐานและเพิ่มทักษะอาชีพนายหน้า

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประกอบการอาชีพ เผยเป็นการยกระดับการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายนายหน้าออกมาบังคับ ย้ำจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนายหน้าทุกคน

 

นายแพทย์สมศักดิ์  มุนีพีระกุล   นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ล่าสุดสมาคมฯ ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานความรู้และความสามารถของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้มีศักยภาพในการทำงาน และได้รับการยอมรับจากประชาชนเช่นเดียวกับต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่มีพ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ออกมาบังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมการทำงานของนายหน้าได้ทั้งระบบ จึงมีกลุ่มบุคคลที่ยังทำงานไม่ได้มาตรฐานและสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับธุรกิจนายหน้าฯ ทางสมาคมฯ จึงมีความพยายามใน

 

การพลักดันและส่งเสริมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งการอบรมในสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนายหน้ามีโอกาสเข้าระบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถ สำหรับนำไปปฏิบัติหน้าที่ โดยคาดหวังเรื่องการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย แม้ว่าผู้ที่ทำอาชีพนายหน้าฯ จะผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทมาแล้วก็ตาม แต่การเรียนที่ผ่านมาไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องรายละเอียดการทำงานเฉพาะด้านของวิชาชีพนายหน้าในเชิงลึก การร่วมมือกับองค์กรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายบ้านมือสอง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดังกล่าวมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

นายแพทย์สมศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยการทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้จะทำหน้าที่จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  รวมทั้งรับรอง ประเมิน และทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้แล้วยังเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา  โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การต่อยอดความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ ต่อไป

 

ที่มา: http://www.siamturakij.com

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ