Loading

'หัวหิน'เล็งแก้ผังเมืองลดแออัดเพิ่มใช้ประโยชน์ที่ดินรอบนอ

วันที่ : 5 สิงหาคม 2556
'หัวหิน'เล็งแก้ผังเมืองลดแออัดเพิ่มใช้ประโยชน์ที่ดินรอบนอก

เมืองหัวหินชี้ ธุรกิจอสังหาฯบูม นักท่องเที่ยวทะลัก 3 ล้านคนต่อปี ต้นเหตุเมืองแออัด  ผู้ว่าสั่งแก้ผังเมืองใหม่ เพิ่มถนนวงแหวนรอบกลาง เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ หวังกระจายความเจริญสู่รอบนอก

        

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองหัวหินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวปีละ 3 ล้านคน มีห้องพักโรงแรมกว่า 13,000 ห้องเปิดให้บริการรองรับ ขณะที่ปี 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 10% นอกจากนี้การได้รับความนิยมจากการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับโลกในวัยเกษียณอายุ

         

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขยายตัวของเมือง จึงมีแนวความคิดที่จะนำผังเมืองมาปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเติบโต และเพื่อแก้ปัญหาความแออัดที่เริ่มเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ จำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นและมีปัญหาติดขัดในบางช่วงเวลา อีกทั้งในอนาคตรัฐบาลมีแผนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-หัวหิน ในประมาณปี 2560 ทำให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก

        

"มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผังเมืองปัจจุบันกลับมาทบทวนเพื่อแก้ไขใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดช่องทางการจราจรใหม่ ระหว่างถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี และ หัวหิน โดยตัดเป็นเส้นถนนวงแหวนรอบกลาง และไปสิ้นสุดบริเวณใกล้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน" นายวีระ กล่าว

        

นอกจากการตัดถนนแล้ว ยังพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น จากเดิมในบางพื้นที่ไม่อนุญาตสิ่งก่อสร้างในเชิงพาณิชย์ แต่ผังเมืองฉบับใหม่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ เช่น บริเวณเชิงเขา, พื้นที่รอบนอกเมือง เพื่อกระจายการเจริญเติบโตออกไปยังรอบนอกมากขึ้น ซึ่งจะเน้นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เช่น ติดทะเลหรือใกล้พระราชวังก็จะยึดตามผังเมืองฉบับเดิม

        

อย่างไรก็ตาม ร่างผังเมืองฉบับใหม่นี้จะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ก่อน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานอีก 1 ปี จึงจะประกาศใช้ได้

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ