Loading

ยอดซื้อคืนบ้านเอื้อฯพุ่งเป็น500หน่วยต่อเดือ

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
ยอดซื้อคืนบ้านเอื้อฯพุ่งเป็น500หน่วยต่อเดือน

การเคหะฯแจงยอดซื้อคืนบ้านเอื้อฯจากสถาบันการเงินพุ่ง500หน่วยต่อเดือน หลังกลุ่มลูกค้ารายได้ไม่แน่นอนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ด้านการเคะฯ เร่งแก้ปัญหาเปิดรับลูกค้าถูกซื้อคืนห้องชุดเข้าโครงการเช่าซื้อ กคช. พร้อมมอบส่วนลดจูงใจ5,000-30,000บาทสำหรับลูกค้าติดปัญหาสภาพคล่องแต่ต้องการมีบ้าน

 

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าขายโครงการบ้านเอื้ออาทรใน3ไตรมาสยังเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามปัญหา กคช.ต้องประสบในขณะนี้คือ การรับซื้อคืนบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร จากสถาบันการเงินที่ยึดคืนมาจากลูกค้า ซึ่งมีปริมาณ เพิ่มจาก 450 หน่วยต่อเดือน เพิ่มเป็น 500 หน่วยต่อเดือน เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้อฯมีปัญหาทางด้านทางการเงิน โดยเฉพากลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอนทำขาดการชำระเกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนดไว้

 

ทั้งนี้ การเคหะฯได้เจรจากับลูกค้าที่จะมีการซื้อคืน และสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะซื้อคืนรวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการผ่อนชำระค่างวด ว่าหากลูกค้าผ่อนชำระไม่ตรงตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะต้องชำระ ทางธนาคารจะคิดจากยอดหนี้คงเหลือทั้งจำนวนไม่ได้คิดเพียงแค่ค่างวดของเดือนที่ส่งล่าช้าเท่านั้น

 

 “ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะลูกค้าเข้าใจผิดว่าแบงก์คิดดอกเบี้ยเฉพาะงวดที่ส่งล่าช้าเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลให้มีการซื้อคืนเพิ่มมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่การเคหะแห่งชาติต้องระดมให้ความรู้กับลูกค้าของโครงการบ้านเอื้ออาทรให้มากขึ้นเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย”

 

นางพรรณสุภา กล่าวว่า จากอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรและการซื้อคืนโครงการจากสถาบันการเงิน ทางการเคหะฯได้พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบ้านเอื้อฯที่ถูกซื้อคืนและไม่ผ่านการรีขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเอื้อฯอีกครั้งด้วยการทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะฯ

 

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายสำหรับลูกค้าที่ถูกซื้อคืนและไม่ผ่านการขอสินเชื่อธนาคาร แล้วเปลี่ยนมาขอทำสัญญาเช่าซื้อ กับการเคหะฯ ลูกค้าจะได้รับเป็นส่วนลด5,000 - 30,000 บาท ให้กับลูกค้าที่ผ่อนชำระกับธนาคารแล้วมากกว่ากว่า 1 ปี

 

ทั้งนี้ส่วนลดดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าราคาขายส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของอาคารหลังนั้นๆและลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยซื้อคืนจากสถาบันการเงินรวมทั้งชำระค่าเสียหายวันละ 100 บาท นับจากวันที่ถูกซื้อคืนจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาเช่าซื้อกับกคช. โดยมีกำหนดให้ลูกค้ายื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และจะต้องมาทำสัญญาเช่าซื้อภายใน 15

วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์