Loading

"เจ๊ปิ๊ก"ชงใช้พื้นที่บ้านเอื้ออาทรร้าง ผุด'เซฟตีโซน'บ้านอบอุ่

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2556
"เจ๊ปิ๊ก"ชงใช้พื้นที่บ้านเอื้ออาทรร้าง ผุด'เซฟตีโซน'บ้านอบอุ่น

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่แจ้งผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ OSCC และศูนย์ประชาบดี 1300 ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 11-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบมีการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจำนวน 959 คน แยกเป็นปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม 18 คน ค้ามนุษย์ 14 คน แรงงานเด็ก 4 คน ความรุนแรงในครอบครัว 65 คน เด็กและเยาวชน 106 คน คนเร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 62 คน ผู้สูงอายุ 89 คน คนพิการ 83 คน ขอทาน 28 คน บุคคลสูญหาย 20 คน ยาเสพติด 13 คน และอื่นๆ 457 คน ทุกกรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ช่วยเหลือ และประสานส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ติดตามแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

        

ทั้งนี้ สถิติและข้อมูลการช่วยเหลือที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวบรวม จะเห็นถึงทิศทางปัญหาสังคมระดับประเทศ เพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์วิจัยถึงภาพรวมการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชื่นชมการทำงานของศูนย์ฯ OSCC ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมถึงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมายให้ทุกจังหวัดรายงานสถิติการร้องเรียนมาถึงตนทุกวัน และตนจะรวบรวมรายงานถึงนายกฯ ทุกสัปดาห์

        

นางปวีณา กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลถึงบุคลากรศูนย์ OSCC ที่อาจจะมีจำกัด ตนจึงได้เสนอแนวคิดที่จะจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยอาศัยสตรีที่เกษียณอายุราชการหรือผู้สูงอายุที่ยังมีความรู้ความสามารถซึ่งมีอยู่ในแต่ละพื้นที่เข้ามารับการอบรมทั้งด้านกฎหมาย จิตวิทยา ใช้งบการเคหะแห่งชาติดำเนินการ เพื่อสร้างบุคลากรเป็นทีมทำงานของศูนย์ OSCC รองรับการทำงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วย

         

นอกจากนี้ตนยังได้เสนอนายกฯ ในการจัดทำพื้นที่ปลอดภัย หรือ เซฟตีโซน (Safety Zone) โดยใช้พื้นที่บ้านเอื้ออาทรที่ร้าง หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานจัดสร้างเป็นบ้านอุ่นใจหรือบ้านอบอุ่น เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน สามารถนำลูกหลานมาทำกิจกรรมในบ้านดังกล่าว โดยให้ผู้สูงอายุมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมทำร่วมกับเด็ก ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่นำเสนอ และนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน